ABU en NBBU ook tegen zzp-plannen Koolmees

0

Ook de beide brancheorganisaties in de uitzendsector zien niets in de zzp-plannen van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). ‘Wacht nu eerst eens de visie van de Commissie Regulering van Werk af‘, stelt de NBBU. En de ABU vindt het minimumtarief van € 16,- euro per uur te laag. ‘De trend dat de uitzendkracht steeds vaker wordt vervangen door een zelfstandige, ga je daarmee niet keren’.

De periode van de internetconsultatie van het Wetsvoorstel Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring is voorbij. Nadat eerder werkgevers- en werknemersorganisatie forse kritiek hadden op de zzp-plannen van minister Koolmees hebben ook de ABU en NBBU bepaald niet positief gereageerd.

Het wetsvoorstel Wet minimumbeloning zelfstandigen € 16,- per uur en zelfstandigenverklaring (opt out voor zzp’ers die meer dan € 75,- per uur verdienen) valt ook niet goed bij de branche-organisaties.

Minimumtarief onvoldoende

Volgens de NBBU is belangrijk dat misstanden aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden aangepakt en dat, waar nodig, passende wetgeving wordt ingevoerd. Maar het is volgens de NBBU nog maar zeer de vraag of met invoering van het minimum uurtarief van €16,- schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt voorkomen. Daarnaast brengt het ook een lastenverzwaring voor iedere opdrachtgever en iedere zzp’er met zich mee, stelt de NBBU.
De ABU pleit voor een hoger minimumtarief voor zelfstandigen dan het kabinet voorstelt. Dit minimumtarief zou ten minste afgeleid moet zijn van het minimumloon, zoals het ministerie zelf ook voorrekent. Dit is een belangrijke maatregel om zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt te beschermen en een ‘race naar de bodem’ te voorkomen, denkt de ABU.

Uitzendkracht vervangen door zzp’er

De ABU laat weten ‘dagelijks geconfronteerd te worden met de problemen die de huidige onduidelijke en onwerkbare regelgeving met zich meebrengt’. Hierbij moet men denken aan opdrachtgevers die uitzendkrachten rechtstreeks benaderen om zzp’er te worden. In bepaalde sectoren (bijvoorbeeld in de beveiliging, horeca, zorg en in het onderwijs) wordt de werknemer of uitzendkracht steeds vaker vervangen door de zelfstandige, merkt de ABU. Dit – uiteraard door uitzendorganisaties ongewenste – fenomeen is volgens de ABU ontstaan door het ongelijke speelveld op de huidige arbeidsmarkt. Doordat het speelveld niet gelijk is, ontstaat oneigenlijke concurrentie tussen de verschillende vormen van werk. Een voorbeeld hiervan is platformwerk. Er bestaan namelijk forse kostenverschillen tussen de verschillende contractvormen. Dit maakt het aantrekkelijk voor bedrijven om in te kopen op de minst gereguleerde, goedkoopste contractvorm. Een minimumtarief van €16,- zal deze trend niet keren, zo stelt de ABU.

Webmodule werkt niet

Daarnaast blijft het kabinet bij handhaving van de verouderde regelgeving, stelt de NBBU vast. Met de voorgestelde webmodule – waarmee Koolmees de onwerkbare modelcontracten uit de Wet DBA wil vervangen, red. –  probeert het kabinet nu voor de derde keer een methode uit om verouderde wetgeving werkbaar te krijgen, zo stelt de NBBU. Met als groot nadeel dat deze oplossing uitgaat van een beoordeling van de arbeidsrelatie achteraf, en dus nooit vooraf zekerheid kan bieden.

Wacht Commissie Borstlap af

Dat het kabinet nu maatregelen neemt die bedoeld zijn om partijen alvast meer zekerheid te geven in afwachting van de resultaten van de Commissie Regulering van Werk, vindt de NBBU niet verstandig. NBBU pleit ervoor om nu niet met ingrijpende wetgeving te komen, maar eerst de visie op de plaats van de zelfstandige op de arbeidsmarkt van de Commissie Regulering van Werk af te wachten. Daarna is het moment om, in samenhang met de andere knelpunten van de arbeidsmarkt, onderliggende wetgeving in nauw overleg met veldpartijen uit te werken.
Piet Meij, hoofd sociaal-economische zaken bij de NBBU: “Door vooraf zo snel mogelijk zekerheid te bieden voor zelfstandige en opdrachtgever weet iedereen waar hij aan toe is en is duidelijk welke wet- en regelgeving van toepassing is. Dat biedt rust. Beoordeel zelfstandigen op hun ondernemerschap en geef hun een eigen positie in het Burgerlijk Wetboek en ga hier in de praktijk alvast mee aan de slag.”

Lees ook: Wet DBA update

ABU-voorstel

Volgens de ABU is hervorming van de arbeidsmarkt en duidelijkheid over de positie van de zzp’er hard nodig. De brancheorganisatie komt zelf met het volgende voorstel hiervoor:

  1. Een hoger minimumtarief voor zelfstandigen dan het kabinet voorstelt. Wij vinden dat het minimumtarief ten minste afgeleid moet zijn van het minimumloon, zoals het ministerie zelf ook voorrekent. Dit is een belangrijke maatregel om zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt te beschermen en een ‘race naar de bodem’ te voorkomen.
  2. De introductie van een ondernemersovereenkomst. Er moet namelijk plaats zijn voor ondernemerschap. Met de overeenkomst kiezen partijen bewust en in alle vrijheid voor een arbeidsrelatie die geen arbeidsovereenkomst is. Daar moet ruimte voor zijn en zekerheid over bestaan. Dit past bij een moderne arbeidsmarkt.
  3. Een arbeidsongeschiktheidsregeling voor alle werkenden.
  4. Strenge controle en handhaving door de Belastingdienst. Een wet aannemen en daar vervolgens niet op controleren en handhaven is onaanvaardbaar: het werkt gedwongen en ongewenst zzp-schap en oneigenlijke concurrentie in de hand.

Bronnen: NBBU/ABU

Lees ook

Over Auteur

Reageer