HR-professionals gebruiken AI-tools vooral voor werving en selectie

0

Uit onderzoek van opleidingsinstituut IMK blijkt dat AI-tools bekend zijn bij vrijwel alle ondervraagde HR-professionals. Niet iedereen echter maakt er al gebruik van. Als er wel gebruik van wordt gemaakt is dat met name voor activiteiten op het gebied van werving & selectie en training en ontwikkeling. HR-professionals zien wel de potentie van AI en willen het in de toekomst meer gaan inzetten.

IMK Opleidingen vroeg bijna 100 HR-professionals naar hun ervaringen met Artificiële Intelligentie. Van de ondervraagden gaf 91% aan bekend te zijn met AI-tools, zoals ChatGPT en Midjourney. Van die groep zei 36% AI-tools ook daadwerkelijk te gebruiken binnen haar HR-werkzaamheden.

Lees ook: EU-akkoord over AI-wet: nieuwe regels voor onder meer werven met algoritmes en ChatGPT

Welke AI-tools worden gebruikt?

Veruit de populairste AI-tool is ChatGPT. Van de ondervraagden die aangaven AI-tools te gebruiken, gebruikt 98% ChatGPT. Enkele respondenten noemen ook AI-visualisatietools zoals Midjourney, Dall-E en Adobe Firefly.

AI voor W&S en ontwikkeling medewerkers

HR-professionals zetten AI-tools met name in als ondersteuning bij werkzaamheden rondom werving en selectie (52%), de ontwikkeling van medewerkers (50%) en voor de onboarding van nieuw personeel (21%). Het betreft dan met name het schrijven van teksten, zoals functieprofielen, correspondentie, beleidsstukken en naslagwerken.

Enkele respondenten zeiden AI in te zetten voor werkzaamheden rondom verzuim, prestatiebeoordelingen, medewerkerstevredenheid en HR-analytics.

Toekomstige inzet AI-tools

HR-professionals geven aan in de toekomst zeker vaker gebruik te gaan maken van AI-tools. Respondenten geven aan dat ze AI-tools willen gebruiken voor het schrijven van vacatureteksten (80%), voor het doen van suggesties voor opleidingen en trainingen (73%), het voorspellen van personeelsverloop (56%) en het zoeken naar nieuwe medewerkers (56%).

Bron: IMK

Tip! Lees ook: AI-tools als ChatGPT kunnen je capaciteit enorm vergroten

Nederlandse werkgevers huiverig voor inzet AI

Volgens onderzoek van werkgeversvereniging AWVN (De impact van AI op werk) doet van alle werkgevers nog 40% helemaal niets met AI. Dat komt vooral door een gebrek aan kennis over de mogelijkheden van AI, zo geeft driekwart aan. Ook veiligheid en de angst om onrechtmatig persoonsgegevens te verwerken, houden werkgevers tegen om de technologie in te zetten.

Uit het onderzoek blijkt dat 57 procent van de bedrijven op een of andere manier bezig is met AI en dat nog eens 23 procent van plan is op dat vlak actief te worden. Die ontwikkeling voltrekt zich bij meer dan de helft echter zonder invloed of meedenken van HR, zoals ook uit het onderzoek van IMK al blijkt.

Daarbij denkt 84 procent van de werkgevers en HR-verantwoordelijken nog nauwelijks aan kunstmatige intelligentie als het gaat om het uitvoeren van taken of functies. Effecten op de organisatie en op functies voorziet men vooral voor de lange termijn.

HR moet meepraten

Algemeen directeur Raymond Puts van werkgeversvereniging AWVN: “werkgevers en HR-professionals doen er verstandig aan juist wél mee te praten over kunstmatige intelligentie en zelf het voortouw te nemen. De impact van AI gaat echt niet alleen over techniek, maar juist over mensen. Wij denken dat de gevolgen al op korte termijn zichtbaar kunnen zijn in organisaties. Laat daarom de ontwikkeling en invoering niet alleen aan technici over. Denk mee over welk werk efficiënter, minder zwaar of uitdagender kan zijn. Vervolgens wat medewerkers nodig hebben en tot slot hoe medewerkers het best betrokken kunnen worden.”

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer