Onbegrip bij HR-professionals over schrappen Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie: meerderheid vindt de wet noodzakelijk

0
Maar liefst 56 procent van de HR-professionals vindt de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie noodzakelijk. Bijna de helft (47%) verwacht dan ook dat deze wet de kansen verruimt voor het aantrekken van personeel. Dit blijkt uit recent onderzoek van gehouden onder ruim 500 HR-professionals.
De Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verplicht bedrijven met meer dan 25 werknemers om hun wervings- en selectieproces schriftelijk vast te leggen en voor te leggen aan de ondernemingsraad om discriminatie in het proces te voorkomen. Toch heeft de wet de Eerste Kamer niet weten te overtuigen en is deze op 26 maart jl. verworpen.

Recruiters voor Rechtvaardigheid

Eerder al ageerden recruiters tegen het verwerpen van de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie door de Eerste Kamer. Zij verenigden zich in Recruiters voor Rechtvaardigheid om hun ongenoegen kenbaar te maken.

Kritiek uitzendbranche

Overigens was er vanuit de uitzendbranche veel kritiek op het wetsvoorstel en waren de brancheverenigingen ABU en NBBU opgelucht dat de wet er niet doorheen kwam. Uiteraard vewerpen zij discriminatie. Echter, de meldingsplicht die in het wetsvoorstel was opgenomen, was hen een doorn in het oog. Uitzendbureaus zouden verplicht worden om discriminerende verzoeken van klanten te melden bij de Arbeidsinspectie. Dat zagen de brancheverenigingen niet zitten.

Geen actief beleid

Dat de meerderheid van de HR-professionals in dit onderzoek de wet noodzakelijk vindt is niet geheel verassend. Er zijn namelijk nog altijd organisaties die geen actief beleid hebben om discriminatie bij werving tegen te gaan. Een kwart (23%) laat weten dit niet te hebben en veertien procent heeft zelfs geen idee of er een beleid is. En aangezien de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie het niet gehaald heeft, gaat dit niet het verschil maken in het tegenaan van discriminatie tijdens het wervings- en selectieproces. Het opzetten van een meldpunt voor sollicitanten die zich gediscrimineerd voelen tijdens een sollicitatie kan hier wel aan bijdragen. Bijna driekwart (73%) geeft aan dit een goed idee te vinden.

Verantwoordelijkheid bij werkgevers

Sharon Parinussa, HR director bij Visma YouServe: “Door het verwerpen van de Wet toezicht op gelijke kansen bij werving en selectie, ligt de verantwoordelijkheid nu rechtstreeks bij werkgevers. Zij moeten er samen met hun HR-professionals voor zorgen dat het sollicitatieproces niet wordt beïnvloed door bijvoorbeeld afkomst, sekse, geloof of leeftijd. Gelukkig hebben de meeste werkgevers al een antidiscriminatiebeleid, maar het is essentieel dat de resterende bedrijven niet achterblijven. Mijn advies: stel een beleid op en leef dit na. Omdat de wet geen verschil zal maken, is het cruciaal dat bedrijven zelf het initiatief nemen om arbeidsmarktdiscriminatie krachtig aan te pakken.”

Over het onderzoek

Dit onderzoek is in opdracht van Visma YouServe uitgevoerd door PanelWizard onder 535 uitvoerenden, (mede)beslissers en eindverantwoordelijken op het gebied van HRM/personeel van 18 jaar en ouder.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer