Recruiters voor Rechtvaardigheid: een oproep tot actie tegen discriminatie op de arbeidsmarkt

0

Veel uitzendbureaus haalden opgelucht adem toen de Eerste Kamer op 26 maart 2024 het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verwierp. Recruiters vinden het juist een buitengewone gemiste kans om iedereen die op zoek is naar een baan gelijke kansen te geven. Het wegstemmen van het wetsvoorstel was dan ook een enorme teleurstelling voor veel recruiters.

Extra eis voor uitzendorganisaties

Uitzendbureaus zijn natuurlijk ook tegen discriminatie en de ongelijke behandeling van sollicitanten. Zij liepen alleen wel aan tegen een andere verplichting in de wet Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Uitzendbureau zouden een verplichte melding moeten doen bij de Arbeidsinspectie als een opdrachtgever een discriminerend verzoek doet. De brancheverenigingen ABU en NBBU zijn tegen deze verplichting, omdat het de relatie met de opdrachtgever natuurlijk behoorlijk onder druk zet. Daarnaast vragen zij zich af of dit de taak van een intermediair is. De NBBU gaf dan ook in een reactie aan tevreden te zijn met het besluit van de Eerste Kamer. Via de lidmaatschapseisen worden natuurlijk wel “regels gesteld voor het beschikken over adequaat beleid, gericht op het bieden van gelijke kansen en het weren van discriminerende verzoeken en gedragingen van opdrachtgevers”, aldus de NBBU.

Recruiters voor Rechtvaardigheid

Een aantal recruiters, verenigt in Recruiters voor Rechtvaardigheid, vinden de beslissing van de Eerste Kamer onbegrijpelijk en roepen op tot actie. Zij willen hernieuwde aandacht om discriminatie in het wervingsproces te bestrijden. Het collectief ‘Recruiters voor Rechtvaardigheid’ benadrukt de noodzaak van wettelijke maatregelen om een einde te maken aan discriminatoire praktijken die talent en kansen op de arbeidsmarkt beperken.

Gemiste kans

In 2023 werd het wetsvoorstel voor gelijke behandeling op de arbeidsmarkt met een ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. Echter, na uitgebreid debat vond demissionair minister Karien van Gennip geen meerderheid in de senaat. BBB, VVD, PVV, JA21, FVD, SGP en 50PLUS stemden tegen. Die partijen hebben samen 38 zetels, precies genoeg om het wetsvoorstel tegen te houden. Dit besluit is een tegenslag in de strijd tegen discriminatie en ondermijnt de gedachte dat iedereen in de zoektocht naar een baan een gelijke kans verdient.

Waarom deze wet (wel) noodzakelijk is

Of het nu gaat om leeftijd, naam, uiterlijk, achtergrond, geaardheid, gender, lichamelijke of geestelijke beperking etc etc: op de arbeidsmarkt krijgen vele sollicitanten te maken met discriminatie. Dit schaadt niet alleen deze sollicitanten persoonlijk, maar ook de samenleving als geheel, door talenten uit te sluiten van deelname aan die arbeidsmarkt. Het wegstemmen van de wet staat haaks op de roep om inclusiviteit en gelijke kansen.

Verantwoordelijkheid nemen

HR-professionals en recruiters moeten volgens het collectief hun verantwoordelijkheid nemen door:

Een oproep tot dialoog en nieuwe wetgeving

Recruiters voor Rechtvaardigheid maak zich hard tegen discriminatie in het recruitmentproces. “Voor echte inclusiviteit moeten we eisen aan onszelf durven stellen. Waar de overheid tekortschiet komen wij in actie. Ik geloof in positieve verandering”, zegt Sacha Martina, oprichter van House of Inclusion en één van de initiatiefnemers van het collectief.

Sascha Martina van Recruiters voor Rechtvaardigheid
Sascha Martina van Recruiters voor Rechtvaardigheid

Daarom roept Recruiters voor Rechtvaardigheid op tot een hernieuwde dialoog met beleidsmakers en belanghebbenden om te werken aan effectieve wetgeving die discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakt. Hun oproep is nadrukkelijk ook gericht aan de senatoren van de Eerste Kamer, die het wetsvoorstel hebben weggestemd. Het is tijd om de krachten te bundelen en samen te werken aan een inclusieve, eerlijke en transparante arbeidsmarkt.

LinkedIn

Iedereen die de actie van het collectief ondersteunt kan dat actief tonen, bijvoorbeeld door je profielfototo (via de website www.recruitersvoorrechtvaardigheid.nl) te wijzigen. Over de ogen komt dan een balkje met ‘afgwezen’. Veel (prominente) recruiters hebben hun profielfoto aangepast en geven aan dat ze zelf ook wel eens gediscrimineerd zijn.

Over Recruiters voor Rechtvaardigheid

Recruiters voor Rechtvaardigheid is een initiatief van Babs Bloemsaat, Sacha Martina, Arjan Elbers, Martijn Smit, Koen Roozen, Annelies Graafland – Van der Zanden en Bas Westland. Samen vormen zij een collectief van gedreven recruiters die zich inzetten voor een gelijke, transparante en inclusieve arbeidsmarkt. Het initiatief wordt ondersteund door o.a.: House of Inclusion, Recruiters United, Recruitercode en de NVP.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer