Eerste Kamer stemt niet in met Wet Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

0

Eerder nog stemde de Tweede Kamer met grote meerderheid voor de wet. De Eerste Kamer, dat een eigen afweging maakt, stemde echter tegen het wetsvoorstel. Overigens is dit niet geheel onverwacht. De stemming werd reeds enkele keren uitgesteld omdat er vanuit de Eerste Kamer veel kritiek was op het wetsvoorstel. Ondanks enkele last minute aanpassingen van minister Van Gennip stemde de Eerste Kamer toch tegen.

De Eerste Kamer heeft dinsdag 26 maart het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verworpen: 38 leden stemden tegen, 37 voor. De fracties OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, PvdD, SP en ChristenUnie stemden voor. De SGP, PVV, FVD, VVD, JA21, BBB en 50PLUS stemden tegen, waardoor het wetsvoorstel verworpen werd.

Wetsvoorstel afgezwakt

Om tegemoet te komen aan kritiek van Eerste Kamerleden zwakte minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vorige week haar voorstel al (verder) af. Zo zou de wet gaan gelden voor bedrijven met 50 of meer medewerkers. Eerst was dat 25 medewerkers. Volgens de minister zou de wet dan alsnog gelden voor 70% van alle werknemers, die werkzaam zijn bij circa 16.000 werkgevers. Door de grens op te schuiven kwam de minister tegemoet aan de kritiek dat de regels niet werkbaar zouden zijn voor kleine werkgevers. Verder zegde de minister toe dat bij de openbaarmaking van inspectiegegevens duidelijk zal worden aangegeven dat een eventuele boete alleen betrekking heeft op de naleving van de werkwijze en niet op discriminatie.

Daarnaast was er een eerdere toezegging van de minister dat er in de eerste twee jaar na inwerkingtreding van de wet niet gehandhaafd zou worden.

Hoofdlijnen Wet Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Het doel van de wet is om werkgevers bewuster te maken van arbeidsdiscriminatie. Werkgevers moeten er alles aan doen om discriminatie te voorkomen. Dit streven wordt door de meeste fracties in de Tweede en Eerste Kamer wel gesteund. Zo hebben ouderen en mensen met een migratieachtergrond veel last van discriminatie op de arbeidsmarkt. En recent bleek uit onderzoek dat Nederlanders van (Zuid-)Oost-Aziatische herkomst vaak te maken hebben met discriminatie. Dat geldt voor één op de drie mensen in het afgelopen jaar. Overigens betreft dit niet alleen arbeidsmarktdiscriminatie.

De wet verplichtte werkgevers en intermediairs om een werkwijze te hebben die gericht is op het voorkomen van discriminatie bij werving en selectie van werknemers. Werkgevers met 50 of meer werknemers moesten deze werkwijze schriftelijk vastleggen.

NBBU tevreden met besluit

Voor uitzendbureaus vloeide er nog een extra verplichting voort uit de wet. Zij moesten een verplichte melding doen bij de Arbeidsinspectie als een opdrachtgever een discriminerend verzoek doet. De brancheverenigingen ABU en NBBU zijn tegen deze verplichting, omdat het de relatie met de opdrachtgever natuurlijk behoorlijk onder druk zet. Daarnaast vragen zij zich af of dit de taak van een intermediair is.

De NBBU geeft in een reactie aan tevreden te zijn met het besluit van de Eerste Kamer. De NBBU vindt het uiteraard wel belangrijk en noodzakelijk dat de bewustwording van werkgevers voor een objectieve werving en selectie wordt vergroot. Via de lidmaatschapseisen worden dus wel “regels gesteld voor het beschikken over adequaat beleid, gericht op het bieden van gelijke kansen en het weren van discriminerende verzoeken en gedragingen van opdrachtgevers”, zo geeft de NBBU aan.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer