Participatiewet biedt kansen flexbranche

0

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met de Participatiewet.

Na een twee dagen durend debat stemden de fracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP , CDA en Bontes voor de wet van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) die tot doel heeft mensen met een beperking veel meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

Staatssecretaris Klijnsma is blij dat de wet erdoor is: ‘Mensen met een beperking zijn te lang ‘geparkeerd’ in een uitkering of geïsoleerd geraakt van onze arbeidsmarkt. Iedereen moet de kans krijgen volwaardig mee te doen. Bij voorkeur in een reguliere baan. En als dat niet lukt, zijn er genoeg andere manieren waarop mensen geholpen kunnen worden om te participeren.’ 

Het kabinet heeft hierover afspraken gemaakt met de sociale partners. De komende jaren komen er bij bedrijven 100.000 extra banen en nog eens 25.000 bij de overheid, die bestemd zijn voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.

Kansen flexbranche
Uit onderzoek van Cendris, brancheorganisatie van de sociale werkvoorziening, blijkt dat werkgevers niet onwelwillend tegenover arbeidsgehandicapten staan. Een kleine meerderheid van de werkgevers is bereid om in de toekomst mensen met mensen met een arbeidshandicap te werken. Ze willen de arbeidsgehandicapten echter liever niet in dienst nemen. Slechts 16 procent van de werkgevers denkt dat een vast contract geschikt is voor mensen met een arbeidsbeperking. Hier liggen dus kansen voor de flexbranche. Maar er zijn wel veranderingen nodig. ‘Voor uitzenders geldt het probleem dat ze de intensieve begeleiding van arbeidsgehandicapten niet kunnen leveren’, zei Leonie Oosterwaal van brancheorganisatie ABU vorig jaar in Flexmarkt Magazine. ‘Je zult het dus moeten hebben van samenwerking. Uitzendbureaus die een aparte poot oprichten voor het re-integratiedeel of vice versa.’

Eén budget gemeenten
Met de Participatiewet, en de andere te decentraliseren regelingen, krijgen gemeenten de gelegenheid mensen op maat en meer in samenhang met andere hulpvragen te kunnen begeleiden naar werk of andere vormen van maatschappelijke ondersteuning. Vanaf 2015 krijgen gemeenten één budget, waaruit ze deze ondersteunende voorzieningen kunnen bekostigen. Met ingang van volgend jaar valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen onder één regeling. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong.
De huidige Wajongers worden beoordeeld op hun arbeidsvermogen en blijven in de Wajong. Zij gaan dus niet over naar de gemeenten en krijgen ook niet te maken met de bijstand. Mensen die nu al beschut werken bij een sociale werkvoorziening houden hun bestaande rechten en plichten.

Wanneer ook de Eerste Kamer instemt, treedt de Participatiewet op 1 januari 2015 in werking.

Bron: rijksoverheid.nl


Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer