Waarom het maar niet wil vlotten met werknemers ‘met een vlekje’ – ondanks personeelstekorten en regelingen

0

De bereidheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen neemt af. Onbekendheid met de regelingen die werkgeversrisico’s ondervangen, is een van de oorzaken. 

Inbound recruitment-specialist Pro Contact deed onderzoek naar de bereidheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Het bureau ondervroeg 300 Nederlandse ondernemers en managers naar de arbeidsmarktkansen van verschillende groepen, van fysiek gehandicapten tot ex-gedetineerden en langdurig werklozen.

60-plussers, werkmigranten

Over één ding zijn de ondervraagde ondernemers en managers (69%) het eens: iedereen verdient een tweede kans op de arbeidsmarkt. Toch voegt lang niet iedereen de daad bij het woord. De bereidheid om mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen is zelfs licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. Alleen als er geen andere kandidaten te vinden zijn, komt iemand aan met een afstand tot de arbeidsmarkt in het vizier, is de mening van één op de vijf werkgevers (18%).

Het maakt dan nog wel uit bij welke categorie de kandidaat hoort. Het meest kansrijk zijn de alleenstaande ouders: 72% van de werkgevers acht de kans groot om een alleenstaande ouder aan te nemen. Daarna volgen 60-plussers (59%), werkmigranten (51%) en statushouders (40%).

Lees ookSubsidie voor werkgevers die statushouders in dienst hebben

Voor mensen met een chronisch vermoeidheidssyndroom is de kans om aangenomen te worden het kleinst (23%). Een geringe kans maken ook kandidaten die langer dan tien jaar werkloos zijn, of die kampen met een burn-out, spierziekte of financiële problemen. Dat geldt ook bij een verleden als gedetineerde of een verslavingsverleden. Het percentage schommelt bij al deze groepen rond de 33%.

Banenafspraak vaak nog onbekend

De bevindingen lopen in de pas met een ander onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Ondanks de krappe arbeidsmarkt hebben mensen met een arbeidsbeperking nog altijd een relatief kleine kans op werk, concludeert het SCP.

Minder dan één op de vijf werkgevers heeft mensen met een arbeidsbeperking in dienst. Het aandeel werkgevers dat zich niet verantwoordelijk voelt om deze groep aan te nemen, nam zelfs licht toe: van 23 naar 29 procent. Hun bereidheid zou volgens de werkgevers toenemen als er regelingen zijn om de risico’s van ziekteverzuim op te vangen. Dat die regelingen al bestaan, weten veel werkgevers echter niet. Van de bevraagde werkgevers is 70 procent niet op de hoogte van de Banenafspraak tussen overheid en werkgevers- en werknemersorganisaties om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Dit zijn de regelingen uit de banenafspraak

Om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, heeft de regering in 2015 de Banenafspraak in het leven geroepen. Werkgevers en overheid verplichten zich tot 125 duizend nieuwe banen in 2026. Daar staan regelingen tegenover, die de risico’s voor werkgevers verkleinen. De belangrijkste zijn:

  • No-riskregeling (looncompensatie bij ziekte) UWV betaalt de werkgever een ziektewet-uitkering als de werknemer ziek wordt. Naast deze compensatie, worden ziektewet- en WGA-uitkering niet doorbelast in de premie werkhervattingskas. Hoewel de werknemer aanspraak maakt op het ziekengeld, is het in de praktijk de werkgever die het ziekengeld aanvraagt bij UWV. Ook een werkgever die eigenrisicodrager is, kan gebruikmaken van de regeling.
  • Loonkostensubsidie en loondispensatie De loonkostensubsidie (of voor werknemers met een Wajong-uitkering loondispensatie) vult het verschil aan tussen het loon (lager dan het minimumloon) en het wettelijk minimumloon. De subsidie vraag je aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven.
  • Proefplaatsing De werknemer werkt twee maanden bij de werkgever met behoud van uitkering. De werkgever hoeft tijdens de proefplaatsing nog geen salaris te betalen. Hiervoor heeft de kandidaat toestemming van UWV nodig.
  • Loonkostenvoordeel Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen.

 

Over Auteur

Annet Maseland is freelance-redacteur van Flexmarkt

Reageer