Bedrijven somber, maar willen wel meer personeel in 2023

0

Bedrijven rekenen de komende maanden een guur economisch klimaat. Toch verwachten werkgevers in 2023 over het algemeen meer personeel te zullen aannemen. Het personeelstekort wordt voor bedrijven een steeds grotere belemmering.

Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.

Pessimisme overheerst

Het ondernemersvertrouwen was aan het begin van dit vierde kwartaal voor het eerst sinds begin 2021 (einde coronacrisis) negatief (gemiddeld over alle bedrijfstakken). Dat is opvallend, want een kwartaal hiervoor waren ondernemers in elke bedrijfstak nog positief gestemd.
Vooral in de horeca en delfstoffenwinning sloeg het sentiment om. Horecaondernemers oordeelden vooral negatief over het economisch klimaat van de afgelopen drie maanden. Ondernemers in de delfstoffenwinning waren met name pessimistisch over de verwachte productie.
Binnen alle bedrijfstakken was het aantal ondernemers dat de winstgevendheid zag afnemen in de meerderheid, met uitzondering van de bouw.
Bedrijven zijn dan ook pessimistisch over het economische klimaat; aan het begin van het vierde kwartaal van 2022 voorzag per saldo een kwart (24%) van de ondernemers een verslechtering van het economische klimaat voor de komende drie maanden.

Meer personeel

En toch verwachten bedrijven in 2023 meer te investeren en meer personeel aan te nemen. Per saldo 14% van de ondernemers verwacht in 2023 meer om te zetten dan in 2022. Enig optimisme dus voor het komende jaar, hoewel dit geringer is lager dan in de voorgaande acht jaar.
Bijna een kwart (24%) van de ondernemers verwacht in 2023 een uitbreiding van het personeelsbestand, tegenover 8% die een afname voorziet. Overigens worden steeds meer ondernemers belemmerd door personeelstekort. Aan het begin van het vierde kwartaal 2022 gaf ruim 36% van de ondernemers aan in de bedrijfsvoering vooral belemmerd te worden door personeelstekort. Een jaar eerder was dit nog 30%.

Lees ook: Spanning arbeidsmarkt neemt af, minder uitzendbanen


In de komende editie van Flexmarkt magazine delen economen van ABN AMRO en ING hun verwachtingen voor de uitzendbranche voor 2023.

Volg Flexmarkt op LinkedIn:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer