CWI-Arbeidsmarktprognose 2007-2012 verschenen

0

CWI verwacht dat het aantal vacatures onder invloed van de hoogconjunctuur
dit jaar en in 2008 naar recordhoogte zal stijgen. Omdat het aantal banen harder
toeneemt dan de beroepsbevolking daalt de werkloosheid.

Naar verwachting zal het aantal bij CWI ingeschreven niet-werkende werkzoekenden uitkomen op 470.000 eind 2008. De werkgelegenheid zal de komende jaren het meest stijgen in Flevoland. Ondanks de gunstige economie blijven de arbeidskansen voor laagopgeleiden, ouderen en langdurig werklozen ongunstig.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de CWI-Arbeidsmarktprognose 2007-2012. De CWI-arbeidsmarktprognose geeft een beeld van de verwachtingen voor de arbeidsmarkt. De focus ligt op de jaren 2007 en 2008. Daarnaast wordt een indicatie gegeven van de ontwikkelingen in de jaren daarna (2009-2012).

1,1 miljoen vacatures per jaar
Naar verwachting ontstaan er dit jaar en in 2008 1,1 miljoen vacatures per jaar. Het recordaantal vacatures ontstaat vooral door baanwisselaars. Het oude record dateert van 2000. Destijds ontstonden een miljoen vacatures. Het aantal vacatures zal het sterkst stijgen in de automatisering, in de uitzend- en adviesbranche en in de zorg.

Bron: CWI

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer