Meer uitzendkrachten in de WW

0

De coronacrisis heeft sinds half maart geleid tot grotere werkloosheid. Vanuit de uitzendsector zijn veel meer mensen dan normaal in de WW beland. Vooral jongeren verliezen hun baan.

Dat blijkt uit cijfers van het UWV die vandaag zijn gepubliceerd.

In maart zijn 37.800 nieuwe uitkeringen verstrekt door het UWV. Dat is een stijging van 42% ten opzichte van februari. Ten opzichte van maart vorig jaar is de stijging zelfs 53%.

Uitzendsector

In de meeste sectoren steeg in maart het aantal nieuwe WW-uitkeringen ten opzichte van februari. Dat gold vooral voor de horeca en catering, de cultuursector en zeker ook voor uitzendbedrijven (+143%). Vanuit de uitzendsector zijn in maart 9.450 mensen de WW ingestroomd.

De toename van het aantal WW-uitkeringen doet zich in alle leeftijdsgroepen voor, maar is het sterkst bij jongeren tot 25 jaar.

Lees ook: Uitzendbureaus willen wel, maar kunnen niet altijd beroep doen op NOW

Arbeidsmarkt op de rem

Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV zegt in een toelichting: “De maand maart kende twee gezichten. In de eerste helft viel de toeloop naar de WW nog mee. In de tweede helft van de maand zie je dat de arbeidsmarkt in de remmen gaat. Veel meer jongeren zijn in maart in de WW terecht gekomen. Ook zien we een forse stijging van het aantal nieuwe uitkeringen in de sector horeca en catering en de uitzendbranche. Deze twee houden met elkaar verband. Voor de maand april verwachten wij een verdere stijging van het aantal WW-uitkeringen.”

Over Auteur

Reageer