Werkloosheid blijft stijgen

0

Het afgelopen half jaar is de werkloosheid in ons land met ruim 100.000 gestegen. In juni kwam de werkloosheid in Nederland uit op 8,5 procent van de beroepsbevolking.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gepubliceerd.

Vorige maand maakte het Centraal Planbureau (CBP) bekend dat volgens haar berekeningen de werkloosheid in 2014 zal oplopen tot 7 procent, ofwel 635.000 personen. Dat is dus lager dan het huidige percentage dat het CBS bekend heeft gemaakt.

Dit komt door het verschil in definitie van ‘werkzaame beroepsbevolking’ en ‘werkloosheid’. Bij de cijfers die het CBS publiceerd wordt gebruik gemaakt van de nationale definitie van werkloosheid. In deze nationale definitie dienst een werkloze minder dan 12 uur per week te werken en actief te zoeken naar een baan van minstens 12 uur per week. Bovendien dient hij daarvoor per direct beschikbaar te zijn. Deze grens van 12 uur per week is uniek voor Nederland. In de internationale definitie van werkloosheid is er een grens van 1 uur. Bovendien is er een verschil in de leeftijdsgrenzen. In de nationale definitie gelden de leeftijdsgrenzen van 15 en 64 jaar, terwijl in de internationale definitie alleen de ondergrens van 15 jaar geldt. Het CPB maakt gebruik van de internationale definitie, wat dus het verschil in cijfers tussen CBS en CPB verklaard.  Het CBS heeft echter ook werkloosheidscijfers waarbij de internationale definitie wordt gehanteerd. Met deze internationale definitie kwam de voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheid in juni 2013 uit op 6,8 procent. Dit zijn 596.000 werklozen.

Ontwikkeling totaal werkloze beroepsbevolking volgens internationale definitie (bron data: CBS)

Ontwikkeling seizoensgecorrigeerd werkloosheidspercentage (bron data: CBS)

45-plussers

De afgelopen drie maanden nam vooral het aantal werkloze 45-plussers toe; iedere maand gemiddeld 7.000 (nationale definitie). Deze stijging hangt samen met de toegenomen participatie van 45-plussers op de arbeidsmarkt, aldus het CBS. Ook het aantal WW-uitkeringen nam bij deze groep flink toe. Op maandbasis steeg het aantal ww-uitkeringen in deze groep met 2 procent. Ten opzichte van een half jaar geleden was de stijging onder deze groep het grootst, ruim 13 procent.

In totaal kwam het aantal lopende WW-uitkeringen in juni uit op 382.000. Dat is 1 procent meer dan in mei. In het afgelopen half jaar steeg het aantal WW-uitkeringen met 12 procent.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer