ABU doet appel op politiek om rol uitzendwerk te borgen

0

Er worden in 2020 belangrijke besluiten genomen die ook uitzenden raken. Reden voor de ABU om een factsheet uit te brengen in de hoop dat de discussie in Den Haag wordt gevoerd ‘op basis van de juiste feiten en cijfers’.

Volgend jaar komt minister Koolmees met de evaluatie van het uitzendregime en brengt de commissie-Borstlap haar advies uit over de toekomst van onze arbeidsmarkt. De ABU wil dat de politieke discussie hierover ‘op basis van de juiste feiten en cijfers wordt gevoerd’. Daarom hebben ABU-voorzitter Sieto de Leeuw en ABU-directeur Jurriën Koops hebben afgelopen maandag de factsheet De waarde van uitzendwerk aan minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) overhandigd.

Waarde van uitzendwerk

De waarde van uitzendwerk is gebaseerd op onderzoeken van onder meer KBA Nijmegen, CBS, SCP en TNO. De cijfers laten zien dat uitzendwerk een belangrijke bijdrage levert aan een inclusieve arbeidsmarkt. “Uitzendwerk maakt het verschil tussen meedoen en niet meedoen in de maatschappij,” stelt de ABU-directeur. Om de best gereguleerde vorm van flexibel werk te blijven, werken de ABU en zijn leden continu aan de kwaliteit van uitzendwerk. Koops: “De behoeften van de uitzendkracht zetten wij hierbij centraal. Zo is uitzendwerk goed geregeld via de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten, die voorziet in meer werk- en inkomenszekerheid en zijn we bezig met een betere pensioenregeling.”

Kritisch naar eigen branche

Toch is de ABU ook kritisch naar de eigen branche. “De uitzendbranche heeft een kwaliteitsimpuls nodig en wij zullen daar zelf het voortouw in nemen met het aanscherpen van de kwaliteitseisen,” stelt De Leeuw. Door de lage toetredingsdrempel is er een ongebreidelde groei geweest van het aantal uitzendbureaus. Het grootste deel daarvan is niet gecertificeerd en wordt niet of nauwelijks gecontroleerd door de overheid. De ABU pleit daarom voor een effectieve en sluitende aanpak om de problemen aan te pakken en de kwaliteit van uitzendondernemingen te verbeteren.

Onder druk door ongereguleerde flex

Ook staat de waarde van uitzendwerk onder druk door een groot aanbod van ongereguleerde flexibele arbeid. Koops: “Om als branche toegevoegde waarde te kunnen blijven bieden, zijn een gelijk speelveld, heldere en robuuste regels en effectieve handhaving broodnodig. Alleen op die manier kan de uitzendbranche zijn allocatierol goed blijven vervullen en verder invulling geven aan goed werkgeverschap.” Dat is in het belang van de Nederlandse arbeidsmarkt, het bedrijfsleven én de uitzendkrachten. De ABU doet dan ook een dringend appel op minister Koolmees om de rol van uitzendwerk te borgen.

Download de facsheet De waarde van uitzendwerk.

Bron: ABU

Lees ook: ABU: uitzendwerk is belangrijk en biedt zekerheid

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer