Commissie Borstlap is er nog niet uit

0

Dit najaar zou de Commissie Regulering van werk zijn visie op de Nederlandse arbeidsmarkt geven. De toekomst van werk in Nederland blijft echter nog even ongewis. Wegens de complexiteit van de klus heeft de commissie Borstlap meer tijd nodig.

Dat blijkt uit de brief die minister Wouter Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd over het werk van de commissie onder leiding van Hans Borstlap.

Complexiteit van de problematiek

Volgens de minister vordert het werk gestaag, maar maakt ‘de scope van de adviesaanvraag en complexiteit van de problematiek dat de commissie enige maanden extra nodig heeft voor het voltooien van het advies en het daarbij behorende rapport.’ Koolmees heeft de deadline daarom opgeschoven naar 1 februari 2020.

Tweedeling op de arbeidsmarkt

In juni 2019 presenteerde de commissie al wel een discussienota over de arbeidsmarkt met als titel In wat voor land willen wij werken? Hierin benadrukt de commissie dat de aandacht vooral naar tweedeling op de arbeidsmarkt gaat. “Er zijn grote verschillen tussen enerzijds welvarende werkenden die goed zijn opgeleid, goed verdienen en goed zijn beschermd, en anderzijds werkenden die slecht zijn opgeleid en veelal werken in laagproductieve banen met geringere sociale bescherming. Als zij hun werk verliezen, lopen ze het risico langdurig aan de zijlijn terecht te komen. De huidige regels sluiten hen eerder uit dan in.”

Te veel flex?

De commissie wijst er daarnaast op dat Nederland veel meer flexibele arbeid en zzp’ers kent dan de ons omringende landen. De de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) constateerde eerder dat dit nadelige economische effecten kan hebben, onder meer voor de groei van economie en productiviteit.

Lees ook: Hoe goed werkt Nederland?

Nieuwe regels nodig

De wettelijke regulering van werk in Nederland dateert van eind negentiende eeuw. De arbeidsmarkt kende toen vrijwel uitsluitend de relatie werkgever-werknemer. Tijden veranderen, maar de regels rond werk zijn volgens de commissie Regulering van werk onvoldoende mee veranderd. “Trends als globalisering, technologische ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen en wijzigingen in preferenties van werkenden en werkgevenden hebben grote invloed op de wijze waarop wordt gewerkt en op de relevante omgeving van werk. Niet alleen knelt de huidige regulering door de toegenomen diversiteit in arbeidsrelaties, ook de spilfunctie van de arbeidsovereenkomst zelf, als ordeningsinstrument voor bescherming en regulering van werk, staat onder druk.”

Bron: PW.

Lees ook: Borstlap: sociale zekerheid en scholing voor vast én flex

Over Auteur

Reageer