CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU) verlengd

0

De vakbonden FNV Flex, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV en de werkgeversorganisaties ABU en NBBU hebben een akkoord bereikt over een verlenging van de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU).

De SFU-cao loopt nog tot en met 16 september 2015 en wordt nu ongewijzigd verlengd tot en met 30 juni 2016.

SFU
Het doel van de SFU is het financieren van projecten die betrekking hebben op drie thema’s: opleidingen, arbeidsomstandigheden in de branche en naleving van de CAO voor Uitzendkrachten. Met de SFU-CAO kan SFU bijdrage gaan heffen voor het fonds bij alle bij de ABU en NBBU aangesloten uitzendondernemingen in Nederland. Met de gelden wordt bijgedragen in de kosten voor de activiteiten van STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche), STAF (Stichting Arbo Flexbranche) en de SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten).

NBBU-cao uitgezonderd ABU-cao
Eveneens is afgesproken dat de NBBU-cao in elk geval tot en met 30 juni 2016 uitgezonderd blijft van de werkingssfeer van ABU-cao.

Partijen blijven de komende periode met elkaar in gesprek en we verwachten dat in de loop van de komende maanden meer duidelijk wordt wat er met de verschillende cao’s na de datum van 30 juni 2016 gaat gebeuren.

Algemeenverbindendverklaring
Voor de cao zal een algemeenverbindendverklaring worden aangevraagd bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daardoor kan SFU bijdrage heffen voor het fonds bij alle uitzendondernemingen in Nederland.

Bronnen: ABU/NBBU

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer