DPA boekt lichte omzetstijging

0

In het eerste halfjaar van 2017 behaalde DPA een omzet van 64,5 miljoen euro. Dit is een stijging van 1,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De brutowinst is gestegen met 6,8% tot 17,1 miljoen euro. Hiervan is 1,1 miljoen euro gerealiseerd door DPA PeopleGroup dat sinds juli 2016 deel uitmaakt van DPA en de op 24 maart jl. overgenomen activiteiten van Your Professionals.

Minder zelfstandige professionals door Wet DBA

De omzet gerealiseerd door de inzet van professionals in loondienst steeg met 8,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar; de omzet uit inzet van zelfstandige professionals daalde met 25,7%. Dit laatste is een direct gevolg van een eerder ingezette beleidswijziging van DPA, en versneld door de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) en de hiermee samenhangende onduidelijkheden. DPA verwacht dat de effecten hiervan in de tweede helft 2017 zullen uitvlakken.
De margedaling op de inzet van zelfstandige professionals (ten bedrage van 1,5 miljoen euro) is geheel opgevangen door verhoging van de marge op de inzet van professionals in loondienst en door stijging van de omzet uit werving- en selectieactiviteiten.

Meer professionals in loondienst

Het aantal professionals in loondienst is toegenomen met 10% tot 1.230 fte (30 juni 2016: 1.119 fte). De autonome stijging is 6%. Vergeleken met 31 december 2016 nam het aantal professionals in loondienst met 18% toe (autonoom: 11%). Eric Winter, CEO van DPA, zegt daarover: “Mede vanwege de Wet DBA heeft DPA versneld geïnvesteerd in werving, selectie en opleiding van nieuwe professionals. Daardoor is het aantal professionals in loondienst het afgelopen halfjaar met 11% procent gegroeid, een mooie prestatie in de huidige krappe arbeidsmarkt. Door goede mensen aan ons te verbinden, kan DPA snel blijven schakelen en innovatief blijven. Naar verwachting zullen deze investeringen ook in de tweede helft van 2017 vruchten afwerpen.”

Nieuwe business units

In de verslagperiode startte DPA onder andere de nieuwe business units P.A. Jones (werving, selectie en detachering voor hoogopgeleide personal assistants) en DPA Intelligent & Robotic Process Automation (ondersteuning van organisaties in toepassing van IRPA). Tevens investeerde DPA fors in het adresseren van het tekort aan Privacy Officers.
DPA investeerde ook in verschillende start-ups en scale-ups. Dit zijn bijvoorbeeld Yobz, een vernieuwend bureau voor recruitment professionals en Lyrico, gespecialiseerd in online communicatieprofessionals.

Overname activiteiten Your Professionals

Op 24 maart jl. nam DPA een belang van 61,1% in Your Professionals B.V. Deze onderneming bemiddelt professionals voor permanente en interimfuncties in de specialistische vakgebieden finance, IT, techniek, engineering en woningcorporaties. Er werken 125 mensen.

Positieve vooruitzichten

De omzet van DPA is in het eerste half jaar van 2017 dus licht gestegen, maar de autonome omzet daalde in het eerste halfjaar met 5,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch ziet DPA de resultaten in het eerste halfjaar als een goede indicatie voor het verloop van de tweede helft van 2017. Door de stabiele economische groei neemt in het merendeel van de markten van DPA de vraag naar flexibel inzetbare specialisten toe, zo verwacht het concern. DPA verwacht dan ook dat de resultaten in het tweede half jaar van 2017 zich verder positief zullen ontwikkelen.

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer