EU stemt in met strengere detacheringsrichtlijn

0

De Raad van ministers van de EU heeft gisteren ingestemd met de nieuwe richtlijn voor het detacheren van werknemers.

De ‘handhavingsrichtlijn bij het detacheren van werknemers’ bestaat uit bindende voorschriften met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden voor werknemers die naar een andere lidstaat worden gedetacheerd. De nieuwe richtlijn moet ervoor zorgen biedt een beter juridisch kader voor het beschermen van de rechten van gedetacheerde werknemers.

Ketenaansprakelijkheid
Hierdoor komen opdrachtgevers in de bouw niet langer weg met onderbetaling van werknemers uit andere Europese landen. De opdrachtgever wordt verantwoordelijk voor een juiste betaling van het loon, en kan zich niet langer verschuilen achter onderaannemers (ketenaansprakelijkheid).
Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is zeer tevreden dat de richtlijn definitief is aangenomen: ‘Gelijk werk, hoort gelijk beloond te worden in het land waar je werkt.’

Sociale dumping
Ook kunnen nu boetes op onderbetaling ook in een ander land geïnd kunnen worden. De lidstaten hebben hierover afspraken gemaakt. Buitenlandse detacherende bedrijven worden verplicht inzage te geven in de arbeidsvoorwaarden en de sociale partners kunnen die informatie opvragen bij andere lidstaten. Volgens minister Asscher is deze richtlijn een belangrijk signaal tegen Europese ‘sociale dumping’.

Misbruik gedetacheerde werknemers
In december 2013 schaarden de Europese Ministers van Sociale Zaken zich achter de handhavingsrichtlijn. Vorige maand stemde het Europees Parlement hiermee in en gisteren hebben de lidstaten het officieel bekrachtigd. De lidstaten hebben nu twee jaar de tijd om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten.
Volgens László Andor, Europees Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, is de goedkeuring van de richtlijn een duidelijk signaal dat Europa geen fraude en misbruik van gedetacheerde werknemers of andere vormen van sociale dumping accepteert. Andor verzoekt de lidstaten om de voorschriften zo snel mogelijk uit te voeren.


Bron: Flows/rijksoverheid.nl


Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer