Hogere vergoeding ontslag ouderen

0

Een werknemer die op latere leeftijd bij de werkgever in dienst is getreden, is overbodig geworden door het verlies van de grootste opdrachtgever van een transportbedrijf.

Er is geen vervangend werk; de andere vestiging van de werkgever is meer dan 100 kilometer verder gelegen. De werkgever verzoekt ontbinding; de werknemer vraagt in dat verband om een vergoeding, waarbij rekening dient te worden gehouden met zijn leeftijd.

De beslissing

De kantonrechter meent met de werkgever dat toepassing van de kantonrechtersformule voor werknemers die ouder zijn dan 40 jaar, en die leeftijd al hadden bereikt toen zij in dienst traden, ertoe leidt dat de drempel om oudere werknemers aan te nemen door de rekenkundige formule van de ontslagvergoeding wordt verhoogd. Bovendien stelt de kantonrechter dat het toekennen van een hogere vergoeding aan een oudere werknemer met een zelfde diensttijd als een jongere werknemer die ook voor ontslag in aanmerking komt, strijdig zou kunnen zijn met het wettelijke verbod tot leeftijdsdiscriminatie. Om die reden wordt de vergoeding niet verhoogd wegens de leeftijd. Wel houdt de kantonrechter rekening met de moeilijke positie op de arbeidsmarkt in combinatie met de arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Commentaar

Door de beslissing van de kantonrechter is het niet duurder om een oudere werknemer aan te stellen. De Commissie Gelijke Behandeling moet zich over deze kwestie buigen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer