Jeugdconvenant voor extra banen in uitzendbranche op schema

0

Het convenant tussen STOOF, ABU, VNG en het UWV werkbedrijf voor 4500 extra plekken in de uitzendsector ligt op schema. Naar eigen zeggen is sinds begin december de helft van de jeugdplekken al gerealiseerd.

In het jeugdconvenant zijn 4500 plekken voor jongeren in de uitzendbranche opgenomen. Het gaat dan om 2500 intercedente trainees die op mbo-4 of op hbo-niveau werkzaam zijn. Zij worden bovenop de reguliere bezetting binnen uitzendbureaus als stagiair ingewerkt, en wanneer ze goed functioneren krijgen ze ook nog een opleiding. Het doel is dat ze uiteindelijk een reguliere baan in de uitzendsector zullen vinden. Daarnaast gaat het om 1500 leer/werk banen op mbo-2 tot mbo-4 niveau. Zij gaan vier dagen werken en één dag naar school met als doel om hun diploma (in bijvoorbeeld de zorg-, ict- of metaalsector) te krijgen en daarna regulier gedetacheerd te worden. Ten slotte zijn er nog 500 arbeidsfitbanen voor jongeren die aan het werk moeten blijven om ervoor te zorgen dat ze niet thuis gaan zitten. Zij hebben extra coaching nodig omdat anders de afstand tot de arbeidsmarkt steeds groter wordt.

Oorsprong

Het Jeugdconvenant vindt zijn oorsprong in de Taskforce Jeugdwerkloosheid van Hans de Boer, zegt Adriana Stel, projectdirecteur Leren & Werken STOOF: ‘Hij schreef een plan om ervoor te zorgen dat we door de economische crisis niet weer een verloren generatie zouden laten opgroeien. Het is bedoeld om de schade voor hen dus zo klein mogelijk te houden. Met een kleine nuance-aanpassing van staatssecretaris Klijnsma is besloten om 30 plus gemeentes aan te wijzen waarlangs deze banen gerealiseerd kunnen worden. Het convenant loopt tot eind 2010. Jongeren die voor die tijd beginnen, kunnen in principe doorgaan tot hun traject is afgelopen.’

Verdringing

In het convenant staat dat er in de markt wel voldoende werk moet zijn om leerlingen te kunnen opleiden. Hoe lastig is dat in economisch mindere tijden? ‘Als je kijkt naar de leer/werkbanen, dan zie je dat we weliswaar een teruggang hebben gehad, maar minder dan in de rest van de markt. Misschien komt dat omdat de voorwaarden voor werkgevers gewoon gunstig zijn. Het bedrijf loopt niet de arbeidsrechtelijke risico’s, die zijn voor het uitzendbureau. En bovendien doet het uitzendbureau de begeleiding en door de afspraken met de gemeenten kunnen, waardoor de jongeren veel goedkoper kunnen worden weggezet.’

Basti Baroncini, redacteur Flexmarkt

> Uitzendbranche en gemeenten investeren in banen voor werkloze jongeren

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer