Bouw-cao aangepast voor Vorst-WW

0

Door het aanhoudende winterweer zijn veel werkgevers in de bouwsector in de problemen gekomen. De werkzaamheden kunnen niet uitgevoerd worden, terwijl de werknemers wel gewoon recht hebben op hun loon.

Met terugwerkende kracht is daarom nu vanaf 1 februari de Vorst-WW regeling van kracht. De regeling loopt door tot 1 april 2010. De regeling houdt in dat werkgevers voor hun werknemers een WW-uitkering kunnen aanvragen bij het UWV. De werknemers blijven echter wel in dienst van de werkgever en teren niet op hun opgebouwde WW-rechten.

Er kon niet eerder gebruik van de regeling worden gemaakt, omdat er in de bouw-cao al afspraken zijn gemaakt over vorstverlet. Daar zou dan eerst gebruik van moeten worden gemaakt. Volgens CNV Bouwnijverheid is nu, na intensief overleg tussen werkgevers en bonden, de cao aangepast. De afspraken die in de cao staan over vorstverlet, worden tijdelijk opgeschort.

Werkgevers die voor de Vorst-WW in aanmerking komen, krijgen driekwart van het betaalde loon terug van de overheid. Dat wordt betaald uit de WW-fondsen. De werkgever vult de uitkering aan tot 100 procent van het salaris.

Naast de bouwsector kunnen ook hoveniers en glazenwassers gebruik maken van de Vorst-WW.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer