NBBU ontwikkelt verzekering in geval ziekte werknemer

2

NBBU heeft met Acture en Goudse Verzekeringen een polis ontwikkeld die uitzendbureaus een besparing kan bieden op het Ziektewet-gedeelte van de sectorpremie.

Zieke uitzendkrachten gaan direct de Ziektewet in. Het UWV neemt de honneurs waar, zorgt voor uitbetaling van 70 procent van het laatstverdiende loon, de administratieve verwerking en re-integratie. Een uitzendbureau heeft echter ook de mogelijkheid om uit de publieke voorziening te stappen en een zogeheten "eigenrisicodrager" te worden. Dat uitzendbureau kan dat risico vervolgens verzekeren. NBBU heeft samen met uitvoerder Acture en verzekeraar Goudse Verzekeringen een polis ontwikkeld die ook geschikt is voor het kleine tot middelgrote uitzendbedrijf.

"Wij kregen signalen van de leden dat hier behoefte aan was", zegt senior adviseur sociale zekerheid Piet Meij van brancheorganisatie NBBU. "Toen zijn we op zoek gegaan naar een polis die bij onze leden paste. We hebben vooral gelet op de situatie van kleinere uitzendondernemingen, omdat hun loonsom vaak te laag is om dit te risico te kunnen verzekeren." De juiste polis bleek de combinatie te bieden van Goudse Verzekeringen als verzekeraar en Acture als uitvoerder die bijvoorbeeld de verzuimbegeleiding doet. Het is geen exclusieve afspraak, benadrukt Meij. "Wij willen graag samenwerken met andere verzekeraars en verzuimbegeleiders, mits die een passend product hebben."

De overstap van UWV naar verzekeraar kan financieel voordelig zijn en geeft het uitzendbureau meer inzicht in de verzuimbegeleiding, legt Meij uit. Goudse Verzekeringen garandeert dat de premie bij de verzekeraar nooit hoger zal zijn dan het ziektewetdeel van de sectorpremie van het UWV. Toch is het wel opletten, waarschuwt Meij. "Een werkgever moet het verzuim wel goed inschatten tevoren, want uiteindelijk is hij verantwoordelijk voor uitbetaling van het ziekengeld en verzuimbegeleiding."

Dat geldt, blijkt uit de brochure, bijvoorbeeld bij de keus voor het eigen risico. De verzekering kan na 2, 10, 30 of 65 dagen uitkeren – de eerdere dagen moet de werkgever zelf betalen. Het UWV betaalt de wettelijke vergoeding zonder eigen risico. Bij een eigen risico van 2 dagen is het voordeel ten opzichte van de UWV-premie een half procent. Dit heet de "daggeld"-variant.

Ook kan een uitzendbureau, mits de totale loonsom meer dan een miljoen euro bedraagt, voor de "stop-loss"-variant kiezen. Het eigen risico wordt dan in een bedrag uitgedrukt, niet in een aantal dagen. Het risico is groter voor het uitzendbureau maar het mogelijke voordeel ook: het uitzendbedrijf krijgt 65 procent van het verschil tussen de Acture-kosten en de UWV-kosten op de eigen rekening gestort.

De UWV-uitkering bedraagt 70 procent van het laatstverdiende loon. Ook Goudse Verzekeringen en Acture keren dat bedrag uit. Via de NBBU CAO voor uitzendkrachten is geregeld dat de werkgever die uitkering gedurende het eerste jaar van ziekte aanvult tot 90 procent. Hiervoor kan het uitzendbureau zich verzekeren. De NBBU heeft hiervoor een overeenkomst met Achmea gesloten.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

2 reacties

Reageer