‘Oproepkrachten wanhopig’

4

Veel mensen die werken met een nulurencontract of min-maxcontract voelen zich volgens FNV uitgebuit en wanhopig. ‘Ze doen vaak jaren achtereen hetzelfde werk, maar horen pas kort van tevoren wanneer ze moeten werken. Als ze ziek zijn of vakantie nemen krijgen ze geen geld, terwijl dat wel wettelijk verplicht is’, aldus FNV.

Dit blijkt uit de tussentijdse conclusies van het meldpunt kruimelcontracten van de FNV. In de eerste weken kreeg het meldpunt bijna 250 meldingen, uit alle sectoren van de economie: beveiliging, bibliotheken, banken, maar ook media, musea, taxi, thuiszorg, voeding en vervoer. 80 procent doet hetzelfde werk als een collega met een vast contract, terwijl maar een kwart ook evenveel verdient. Driekwart wil liever een vast contract.

Nul-uren
De meeste meldingen gaan over nulurencontracten. De melders zijn onzeker over het aantal uren dat ze in een maand mogen werken en hoeveel ze daarmee verdienen. In veel gevallen krijgen mensen ook niet de doorbetaling waar ze wettelijk recht op hebben als er geen of minder werk is.

Wanhopig
Uit de meldingen blijkt dat veel mensen wanhopig zijn en zich uitgebuit voelen. De psychische druk is erg hoog, vooral voor mensen met een gezin met kleine kinderen. Slechts één op de vijf werkt altijd op vaste tijden, voor bijna de helft zijn elke week de tijden anders.

Catelene Passchier (vicevoorzitter FNV in Beweging) spreekt in een reactie van ‘uitbuiting’: ‘We horen dat vaste banen worden omgezet naar flexcontracten. We weten van mensen die alleen mogen werken tijdens het spitsuur, bijvoorbeeld tijdens de maaltijdrondes in de zorg. Dan moet je twee keer per dag voor een paar uur naar je werk.’

Kruimelcontracten
‘We weten van winkelpersoneel dat op een rustige ochtend weer naar huis wordt gestuurd. Chauffeurs die ’s avonds moeten bellen of ze morgen wel hoeven te komen. Werkgevers en politiek moeten zich afvragen of dit nog acceptabel is. We noemen dit niet voor niets kruimelcontracten. Van kruimels kun je niet eten. Het is hoog tijd dat mensen weer een hele boterham kunnen verdienen.’ Het meldpunt blijft voorlopig geopend.
In 2012 telt het CBS 346.000 oproep- en invalkrachten. Daarnaast zijn er nog 860.000 contracten kleiner dan 12 uur. Van de jongeren tot 25 jaar heeft 55 procent een flexibel contract.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

4 reacties

 1. Het uitoefenen van politiek en het spelen met cijfers is aan de bonden welbesteed.

  Wanneer er, bijvoorbeeld, een site zou worden opgericht: “meldpunt arbeidrechtelijk misbruik door werknemers” waarop werkgevers zouden kunnen reageren, zal men zien dat er veel schrijnende gevallen gemeldt worden waarbij menig rechtschapen mens een traantje zal wegpinken.
  Zet hierbij een aantal hoge cijfers (aantal arbeidsplaatsen, ziekteverzuimcijfers, aantal fraude gevallen, etc.), een pakkende titel als: “Schadepost bedrijfsleven loopt in miljoenen”, enkele extreme gevallen van wangedrag met onrechtvaardige afloop en er zal een net zo’n vertekend beeld ontstaan als bij het verhaal hierboven.

  Hiernaast is het vreemd dat de FNV zo een verhaal plaatst terwijl dezelfde organisatie:
  – een afdeling ZZP heeft opgericht terwijl het merendeel van de ZZP-ers ondermaatse tarieven berekend en, in potentie, in prive failliet is
  – streeft voor het afschaffen van payrolling terwijl payrolling (VPO/ABU/NBBU) veel meer rechten aan werknemers geeft dan de in het artikel genoemde “kruimelcontracten”.

  De schrijnende gevallen zoals mevrouw Passchier vermeldt dienen uiteraard ten alle tijden te worden voorkomen en bestreden. Het is volgens mij echter zo dat de bonden momenteel aan het manipuleren, schreeuwen en zwart maken zijn in een wanhopige poging om hun gestaag teruglopende ledenaantal een halt toe te roepen.

 2. FNV kijk eens naar de werkelijkheid. Zowat iedere bedrijfstak ondervindt na 4 jaar economische tegenwind de gevolgen. Door onder andere het flexibel inzetten van arbeidspotentieel kunnen bedrijven het hoofd boven water houden en uberhaupt nog werkgelegenheid in stand houden.

  De tijden van een baan voor het leven is al zowat een decennia voorbij. Wij leven in 2013 met de marktomstandigheden en werkelijkheid van nu. maak werknemers sterk door ze te scholen en desgewenst meerdere parttime banen te laten hebben.

  De opmerking dat werknemers in een gelijke functie minder betaald zouden krijgen dan hun collega’s met een vast contract is onjuist. volgens het loonverhoudingsvoorschrift – waar gelukkig ook ABU leden zich nu aan moeten gaan houden de eerste 6 maanden van uitzending – is het salaris tot op de cent na gelijk.

 3. We moeten kijken naar de economie en zien dat vaste contracten niet meer de weg zijn. Het is voor een bedrijf beter om een flexibele schil te hebben. Dan kan je down en upsizen. Maar nul uren contracten moeten gewoon bij de wet verboden worden.

 4. Henry stroek op

  Ook wij zien grote misstanden bij de nul uren contracten zeker als dit samengaat met een uitzendovereenkomst. Fase a of 1 en 2 met uitzendbeding zijn per definitie nul uren contracten.

  Ontkennen wij de noodzaak van flex. Neen, natuurlijk niet. Maar het is niet gezond, niet voor het bedrijf en niet voor de mensen, als tot 85 % van de werknemers uitzendkrachten is.
  Beste Marc, wees een vent en maak je bekend. De door jou benoemde sector kan toch niet met droge ogen beweren dat het goed gaat met de arbeidsvoorwaarden?
  Vele gevallen van verplicht thuiszitten, betaling onder WML, zelfs met een NEN en NEN+ certificaat, het kan allemaal in Nederland.
  Kom even terug op aarde en kijk wie er echt manipuleren. Kom gerust eens langs om onze dossiers te bekijken.
  Tot slot. Misbruik vanuit werknemerszijde moet worden bestreden daar verschillen wij niet van mening.

  Henry Stroek

Reageer