‘UWV moet zieke uitzendkrachten beter begeleiden’

12

Hoewel het ziekteverzuim onder uitzendkrachten over het algemeen gedaald is, is het langdurig verzuim de laatste jaren wel toegenomen.

Volgens Stichting Arbo Flexbranche (STAF) kan dit verzuim afnemen als het UWV de langdurig zieke uitzendkrachten beter zou begeleiden.

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Ape en bureau Astri, in opdracht van STAF, blijkt dat slechts 50 procent van de uitzendkrachten die minstens negen maanden ziek zijn, door het UWV begeleid zijn naar werk. Dit terwijl het UWV door re-integratieactiviteiten de motivatie van langdurig zieke uitzendkrachten kan versterken.

Door begeleiding beoordeelt men de eigen gezondheid en de mogelijkheden tot werkhervatting positiever. Daardoor wordt men meer gestimuleerd om werkhervattingspogingen te doen en weer aan het werk te gaan.

STAF heeft dit advies aan het UWV gepresenteerd. Na de zomer zullen het UWV en STAF hiermee aan de slag gaan.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

12 reacties

 1. Ziekte onder uitzendkrachten gedaald? Waarom is de premie voor de kortingklasse IIA dan in 2008 (5.97%), in 2009 (7,39%), 2010 (8,83%) en in 2011 (9,75%)??
  Wat doen de ABU en NBBU hiermee? De ziektelast komt dmv verhoging in de premiesfeer, bij de uitzendbureaus te liggen. Maar er is niemand die daar wat aan doet!

 2. Zolang de uitzendbureaus de verplichting hebben de Ziektewetuitkering die door het UWV wordt verstrekt 20% (NBBU) of 21% (ABU) aan te vullen, zouden zij ook de mogelijkheid moeten hebben om invloed te kunnen uitoefenen op het ziekteverloop en het re?ntegreren naar werk.

 3. Ook Acture is een lapmiddel. Het is de bedoeling dat de regeling zo gemaakt wordt dat als je belast wordt met ziekteverzuim, je er ook grip op moet hebben. Ook clubs als Acture blussen het brandje maar daar zijn de bureaus niet mee geholpen.

 4. Je kunt zelf goede afspraken maken met het UWV. Dit om te bewaken dat de re-integratieactiviteiten tijdig worden opgestart/ingezet. Het UWV staat open voor samenwerking, ondersteuning en nieuwe idee?n. Ik heb vrij positieve ervaringen met het UWV.

 5. @Boos: omdat de premie is opgebouwd uit een WGA, WW en ZW deel. dus ZW kan dalen, maar wanneer de andere twee stijgen schiet je nog niet veel op.

 6. Cees de Ruijter op

  Bij het Uwv werken de meest onbekwame mensen uit de hele maatschappij. Wat een ongeloofelijke trietse instelling is dat zeg, En ons als uitzendbureaus maar stalken met ongeschikte mensen. kosten doe ik van het Uwv. punt.

 7. @Magdalena: kun jij ons dan ook een naam en telefoonnummer geven van de persoon bij het UWV waar jij zulke goede ervaringen mee hebt? Dan kunnen de overige uitzendbureaus hier wellicht ook hun voordeel mee doen.

  Wat doen de NBBU en de ABU eigenlijk tegen de aanvullingsregeling en het geen invloed kunnen uitoefenen hierop? Zij zijn immers de belangenbehartigers van hun leden in deze kwestie. Hebben zij hier ook een mening over?

 8. Die goede medewerker binnen het UWV mag zich dan ook wel eens bij ons kenbaar maken. Zou zeer welkom zijn.
  ‘ Ik heb een vacature ‘ ‘ op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek ‘ ‘ u wordt binnen 5!!!! werkdagen teruggebeld! ‘. Tja…

 9. Henry Stroek op

  Uitzendbureaus kiezen voor fase A met uitzendbeding. Ze moeten dan bij ziekte ook de gevolgen dragen. Ze kunnen ook kiezen voor het niet toepasen van het uitzendtbeding. Ze kunnen dan zelf invloed uitoefenen via hun eigen arbodienst. Als je de lasten afschuift(uitzendbeding) moet je ook niet huilen als je moet betalen.

Reageer