Niets buitenaards aan ET-regeling

0

Eind 2010 hebben brancheorganisaties ABU en NBBU met de vakbonden een akkoord bereikt over uitbreiding van de reeds bestaande regeling met betrekking tot de uitruil van extraterritoriale kosten, de zogenoemde ET-regeling. De regeling is hierdoor nog aantrekkelijker geworden voor uitzendondernemingen en buitenlandse uitzendkrachten.

De gemaakte CAO-afspraken sluiten aan op het eerder gesloten convenant tussen de brancheorganisaties en de Belastingdienst. De toepassing van de regeling blijft echter complex, in verband met alle fiscale en arbeidsrechtelijke regelgeving waaraan uitzendondernemingen moeten voldoen.

De ET-regeling
In de CAO voor uitzendkrachten is een regeling opgenomen die het mogelijk maakt om brutoloon uit te ruilen tegen onbelaste vergoedingen en verstrekkingen van de zogenaamde extraterritoriale kosten. Dat zijn de extra kosten van buiten Nederland afkomstige uitzendkrachten die tijdelijk in Nederland werken. In het kader van de ET-regeling gaat het specifiek om de kosten van dubbele huisvesting, de vervoerskosten van en naar het land van herkomst en de (hogere) kosten van levensonderhoud. Het uitruilen van brutoloon kan zowel voor de uitzendondernemingen als voor de buitenlandse uitzendkrachten voordeel opleveren.

30%-regeling
Voor bepaalde, met name hoog gekwalificeerde, (buitenlandse) werknemers geldt een aparte regeling: de zogenoemde 30%-regeling. Bij deze werknemers wordt het niveau van de extraterritoriale kosten gefixeerd op 30% van het loon. Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling moeten werkgever en werknemer gezamenlijk een verzoek indienen bij de Belastingdienst in Heerlen, wat qua administratie nogal wat voeten in de aarde heeft. Tienduizenden buitenlandse werknemers maken gebruik van de 30%-regeling, die ook van toepassing is op Nederlanders die meer dan 10 jaar buiten Nederland hebben gewoond. Deze laatste categorie van ongeveer 2.000 werknemers kwam onlangs in de belangstelling na een onderzoek van RTL Nieuws.

Open eindjes
Het convenant dat in december 2010 is gesloten met de Belastingdienst door de brancheorganisaties biedt op het gebied van extraterritoriale kosten een verduidelijking wanneer voldoende aannemelijk is dat er sprake is van een extraterritoriale werknemer en welke kosten dan vrij vergoed of verstrekt mogen worden. In de praktijk blijkt echter dat er open eindjes zijn en dat niet alle uitzendkrachten precies geschaard kunnen worden onder de afspraken in het convenant.

Lastige situaties
Zo worden buitenlandse uitzendkrachten steeds vaker geworven door middel van social media, jobboards en mond-tot-mondreclame, en steeds minder via een buitenlandse vestiging of wervingsbureau. Lastig is dat het convenant niet is geschreven met deze moderne manieren van werving in het achterhoofd. Ook vestigen de buitenlandse uitzendkrachten zich vaak voor langere tijd in Nederland; sommigen – zoals achteraf blijkt – zelfs voor onbepaalde tijd. Lastige situaties waar het convenant geen antwoord op geeft. Dit leidt tot de vraag in hoeverre een uitzendonderneming gebruik kan maken van de gemaakte afspraken.

Eenduidig antwoord niet eenvoudig
In de praktijk rijzen tevens vragen als: Ik verstrek geen huisvesting, maar ik vergoed de kosten van huisvesting, valt dat ook binnen de ET-regeling?, Ik ben geen ABU- of NBBU-lid, kan ik dan ook gebruik maken van de ET-regeling?, Hoe stel ik de kosten van levensonderhoud vast?, Hoe stel ik de reisfrequentie en de reisafstand tussen Nederland en het woonland vast?, Kan ik overwerk onbeperkt uitruilen?, etc. Het zijn voorbeelden van vragen waar niet eenvoudig een eenduidig antwoord op kan worden gegeven voor de branche, omdat het afhankelijk is van de concrete situatie en waar dus op ondernemingsniveau invulling aan gegeven moet worden.

ET-scan
Professionele ondersteuning bij dit soort vraagstukken is geen overbodige luxe, want onjuiste toepassing van de regeling kan vervelende (financiële) gevolgen hebben. Werkgeversvereniging AWVN en adviesbureau Flexconsult hebben daarom de handen ineen geslagen en een ET-scan voor uitzendondernemingen ontwikkeld. Tevens zijn de organisaties een samenwerking aangegaan met de ABU om haar leden ondersteuning te bieden bij de implementatie van de ET-regeling. Daarnaast bieden zij fiscaal advies op het gebied van ET-kosten en aanverwante fiscale vraagstukken zoals onder meer de werkkostenregeling.

Wat houdt de ET-scan in?
De ET-scan wordt bij de uitzendonderneming op locatie uitgevoerd. De scan begint met een intake gesprek met de direct verantwoordelijke binnen de onderneming. Bij de uitvoering wordt getoetst of voldaan wordt aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de wet loonbelasting, de wet minimumloon en de CAO voor uitzendkrachten. Nadien wordt een uitgebreide rapportage opgesteld met bevindingen en adviezen ter verbetering. Ook wordt er een aantal documenten digitaal aan u verstrekt zoals een op maat gemaakte aanvullende arbeidsovereenkomst en uitleg van de ET-regeling voor de werknemer. Verder wordt getoetst of de software voldoet aan correcte verwerking van de uitruil. Bij de uitvoering wordt gekeken naar een correcte toepassing en de optimale inrichting van de regeling.

Kijk voor meer informatie over de ET-scan op de site van AWVN »

Koen Withagen, voormalig beleidsmedewerker sociaal economische zaken ABU en oprichter Flexconsult
Armand Lahaije, fiscaal jurist AWVN

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer