‘Onbewuste discriminatie bij werving en selectie’

0

Een groot deel van de Nederlandse werkgevers is ervan overtuigd dat er binnen hun bedrijf niet gediscrimineerd wordt tijdens het wervingsproces. Volgens het College voor de Rechten van de Mens wordt er vaak onbewust gediscrimineerd.

Het college deed onderzoek naar de werking en invloed van stereotypering en vooroordelen. Stereotypering is onvermijdelijk en een natuurlijke manier om structuur aan te brengen in alle informatie, aldus het College voor de Rechten van de Mens. Maar stereotypering heeft nadelige gevolgen, ook voor werkgever, omdat door vooroordelen niet altijd de beste persoon op de juiste plek komt.

Bij impliciete, verborgen stereotypering gaat het om een automatische, onbewuste associatie van een groep aan een veelal negatief kenmerk. Voorbeelden zijn dat ouderen ’traag en inflexibel’ zijn en Marokkanen zijn ‘onbetrouwbaar en lastig’.
Het college heeft de uitkomsten van nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek naar stereotypen op een rij gezet en toegepast op werving- en selectieprocessen. Twee voorbeelden:

  • Interviewers bewaren in sollicitatiegesprekken grotere fysieke afstand met leden van etnische groepen, stellen minder vloeiend vragen en houden het gesprek doorgaans korter. Gevolg is dat de sollicitant vaak minder op zijn gemak is, en de werkgever de persoon vervolgens afwijst als ’te nerveus’.
  • – Een test met gemanipuleerde foto’s toont aan dat mensen met een normaal gewicht sneller geschikt worden bevonden dan mensen met overgewicht, ook al worden aan het werk geen fysieke eisen gesteld.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer