Senaat stemt in met verhogen minimumjeugdloon

0

Het minimumjeugdloon zal in stappen worden afgeschaft vanaf 21 jaar. De Eerste Kamer heeft gisteren het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangenomen.

Minister Asscher heeft vorig jaar al laten weten het minimumjeugdloon voor jongeren tussen 21 en 23 jaar (stapsgewijs) te willen afschaffen. En de ministerraad stemde daar in juli 2016 al mee in. Nu ook de Eerste Kamer hiermee heeft ingestemd is de het besluit om het minimumjeugdloon te verhogen definitief.
Volgens het kabinet past ‘de huidige vormgeving van het minimumjeugdloon past niet meer bij de arbeidsmarkt en inkomenspositie van werkende jongeren’. Ook zou Nederland internationaal uit de pas lopen.

Minimumloon (WML)

Dat betekent dat de komende jaren het minimumjeugdloon in stappen omhoog gaat, zodat jongeren van 21 jaar het minimumloon (WML) gaan verdienen.
Het loon van jongeren van 18, 19 en 20 zal meestijgen om het risico te beperken dat de verschillende leeftijden een rol gaan spelen bij het aannemen van mensen.

Stukloon

Daarnaast wordt de stukloonbepaling gewijzigd. Betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers gaan ten minste het WML verdienen. Ook vallen alle meerwerk-uren voortaan onder het WML.

Compensatie werkgevers

Om baanverlies te voorkomen, neemt het kabinet compenserende maatregelen. Om te voorkomen dat bedrijven jongeren te duur gaan vinden, komt er voor werkgevers een compensatieregeling (subsidieregeling lage-inkomensvoordeel (Liv).

Bron: rijksoverheid.nl

Lees ook: Minimumloon per 1 januari 2017

 

Over Auteur

Reageer