ING: technologie biedt kansen voor flexbureaus

0

Technologische ontwikkelingen leiden niet alleen tot banenverlies maar ook tot meer behoefte aan flexibilteit. Technologie biedt dus kansen voor de flexbranche. Vooral in het segment van de (hoger opgeleide) professionals.

Dat staat in het ING-rapport Mens en Machine in de flexbranche.

Ook beslissers in de flexbranche (flexondernemers) zien technologie vaak als bedreiging, zo stelt het rapport. Door vraag- en aanbodmarktplaatsen als Über en Airbnb zien zij hun rol onder druk staan. Daar staat tegenover dat zij verwachten dat ‘iets menselijks’ toegevoegde waarde houdt.

Banenverlies overschat

Volgens het rapport wordt het verwachte banenverlies door technologische ontwikkelingen overschat. De OESO verwacht in Nederland 10% bruto banenverlies door automatisering. Vooral lager opgeleiden lopen het risico dat hun werk door automatisering verdwijnt. Dit betekent dat vooral flexbedrijven die zich richten op generalistische segmenten dit zullen merken. In specialistische en segment voor professionals creëert technoligie daarentegen juist ook weer banen. Per saldo is de verwachting dat de banengroei door technologische ontwikkelingen blijvend hoger zal zijn voor hoger opgeleiden.

Grotere flexschil

Het ING-rapport stelt dat de flexibele schil voor de opvang van pieken en dalen in vraag naar arbeid – die sowieso als groeit – nog sterker kan groeien door technologische ontwikkelingen. Dankzij de technologie zouden meer bedrijven plotseling stevig gaan groeien of juist, door disruptie, noodgedwongen moeten afschalen. De exponentiële organisaties van de toekomst zijn flexibele organisaties.

Toegevoegde waarde flexbureaus

Het rapport stelt echter ook dat door technologie de vraag naar flexibele arbeid toeneemt. Er wordt meer flexibiliteit en vaardigheden van medewerkers geëist en de personeelsbehoefte wordt meer onvoorspelbaar. Er moet vaker een match worden gemaakt en dat matchen wordt lastiger. Kansen voor flexbureaus dus.
Ook in de industrie, zakelijke dienstverlening en zorg zal technologie veel impact hebben. Maar het biedt ook kansen voor flexbedrijven, doordat het vinden van mensen met de juiste competenties en nieuwe vaardigheden moeilijker wordt. Want technologie vraagt steeds nieuwe competenties. HR-managers verwachten dat door de technologie binnen 5 jaar voor het uitvoeren van een baan gemiddeld een derde aan nieuwe competenties nodig zijn. HR-managers weten echter niet precies wat voor mensen ze wanneer nodig hebben. Die onvoorspelbaarheid betekent dat flexbedrijven toegevoegde waarde kunnen bieden, mits zij mensen met de juiste competenties beschikbaar hebben op het moment dat die nodig zijn. Die behoefte aan ‘competentieflexibiliteit’ neemt toe door technologie, zo stelt het rapport.

Concurrentie digitale platformen

De flexbranche staat onder druk doordat digitale platformen (bijvoorbeeld voor zzp’er) traditionele werving en selectie vervangen. Dat speelt vooral in segmenten die zich richten op generalisten en specialisten. Dat geldt in veel mindere mate voor het segment (hoger opgeleide) professionals, waar vraag naar en kenmerken en expertise van professionals zich minder goed laten omzetten in data.

Keuze tussen mens en ‘machine’

Digitalisering en technologische ontwikkelingen dwingen flexbedrijven tot het maken van keuzes voor een sector/segment en de keuze om de match te laten maken door de ‘machine’ (digitaal platform) of de mens. De keuze voor de machine past beter bij generalisten en specialisten. Flexbureaus die zich daarop richten krijgen te maken met druk op marges en volumes (door het verdwijnen van banen). Dit vraagt om investeringen in ict.
De menselijke match maken past beter bij professionals en bij sectoren waar de match tussen vraag en aanbod lastiger is (bijvoorbeeld door snel veranderende competentievereisten). Dit vraagt om een onderhouden van een hechte klantrelatie en investeren in inzetbaarheid (arbeidsmobiliteit) van flexwerkers.
Lees het hele ING-rapport Mens en Machine in de flexbranche online.

Bron: ING

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer