‘Duitsland biedt oplossingen voor flexondernemingen’

0

Door alle wijzigingen op de arbeidsmarkt is het voor uitzendorganisaties essentieel dat ze keuzes maken. Keuzes die niet altijd comfortabel voelen en soms zelfs dwingen tot stoppen. Of die leiden tot het zoeken naar nieuwe oplossingen, zoals die van German Payroll Solutions. Een Nederlands bedrijf met een uitzendvergunning in Duitsland.

Nederlanders hebben over het algemeen een vrij uitgesproken mening als het gaat over Duitsland. Niet iedereen is gelijk enthousiast als er wordt gevraagd naar ‘de Duitser’, de Duitse cultuur of het Duitse volk. Toch is er al decennia lang een innige samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Een samenwerking waarbij de verschillen tussen de landen en culturen gerespecteerd worden en behouden blijven.

German Payroll Solutions is een voorbeeld van zo’n Nederlands–Duitse samenwerking. Het bedrijf focust op de Nederlands–Duitse uitzendmarkt en denkt in personele oplossingen over de grenzen heen. Omdat Duitsland een verbod kent op het inzetten van uitzendkrachten die niet over een Duitse uitzendvergunning beschikken, biedt German Payroll Solutions een payroll-oplossing voor partijen die flexibel op Duits grondgebied willen werken. Deze – in de basis Nederlandse – organisatie vestigde zich in Duitsland, en is sinds 2012 actief op de Duitse markt. Operationeel directeur Jan Swartjes omschrijft wat de raakvlakken zijn met Nederland, en hij benoemt enkele verschillen.

Ander houding Duitse opdrachtgevers

“Wat voor German Payroll Solutions de belangrijkste reden is voor onze oosterburenvoorkeur is dat de markt erg prettig werkt. In Duitsland kijken opdrachtgevers vooral vanuit het oogpunt: ‘Wat levert het mij op?’ Terwijl hier in Nederland de grondhouding al veel sneller is: ‘Wat kost het mij?’ De Duitse arbeidsmarkt heeft een groot probleem, net als wij. Alleen wordt het probleem, naar onze mening, in Duitsland beter onderkend en staan zij veel meer open voor mensen die hen willen helpen om de problemen op te lossen. Wij komen uit Nederland, maar dat maakt voor de Duitser niet uit. De oplossingen komen net zo lief uit Wit-Rusland of Turkije; als het werk maar op een goede manier wordt uitgevoerd.”

Langdurige relaties

Duitse opdrachtgevers handelen altijd op een eerlijke en transparante manier richting (flex)ondernemer, zegt Swartjes. “Ze lijken in eerste instantie misschien argwanend richting nieuwe samenwerkingspartners, maar als je ze weet te overtuigen van je toegevoegde waarde, dan heb je een klant waarmee je een langdurige relatie kunt opbouwen. De tarieven die Duitsers bereid zijn om te betalen liggen beduidend hoger dan in Nederland.”

“Daarbij krijgt de werknemer iets meer tijd om zijn opdracht kwalitatief goed uit te voeren. Zolang je zorgt voor kwaliteit in de uitvoering, heb je een heel trouwe opdrachtgever. Op dat laatste onderdeel is het overigens eind vorige eeuw danig fout gelopen. De Duitse markt werd toen overspoeld met buitenlandse cowboys die snel geld wilden verdienen. Onder anderen de Nederlandse naam heeft toen wel een tik opgelopen. Gelukkig speelt dat nu niet meer.”

Flexibel contract

“Een voordeel van de Duitse uitzendmarkt is dat er een proeftijd mag worden afgesproken voor zes maanden. En in tegenstelling tot wat in Nederland wordt beweerd rondom een dusdanig lange proeftijd – namelijk het verwachte misbruik ervan – geldt dit in Duitsland niet. Sterker nog: ondanks deze lange proeftijd kennen de Duitsers een mild ontslagrecht.”

Een ander voordeel is dat de nadruk in Duitsland meer ligt op goed werkgeverschap. “Wie goed doet, goed ontmoet. Voor uitzendorganisaties betekent dit dat er wel strenge eisen worden gesteld aan het verkrijgen van een vergunning. Bedrijven die de vergunning eenmaal hebben, ervaren niet zoveel druk vanuit veel verschillende instanties. Zo lang je in staat bent om aan de verplichtingen te voldoen die wettelijk zijn bepaald natuurlijk. Als je een vergunning hebt gekregen, voldoe je aan de criteria die horen bij goed ondernemerschap. En natuurlijk krijg je dan nog controles, maar lang niet zo veel en zo uitvoerig als in Nederland. De vergunning toont aan dat je volgens goed werkgeverschap handelt. In Nederland moet je – vergunning of niet – constant aantonen dat je aan allerlei normen voldoet.”

Formele communicatie

Is er dan nu helemaal niets aan te merken op de Duitse flexmarkt? “Eerlijk gezegd: heel weinig. Er zijn wel heel duidelijk cultuurverschillen waar je je bewust van moet zijn. Duitsers zijn heel erg formeel in de omgang. De Duitse gründlichkeit en pünktlichkeit zijn niet overdreven. Waar we in Nederland zaken nog wel eens mondeling willen afhandelen, geldt dat voor Duitsers eigenlijk nooit. Alles moet zwart op wit. Papier is bepalend en de fax is nog een belangrijk apparaat. Om in Duitsland te kunnen werken moet je een lange en bureaucratische weg bewandelen. Je zult rekening moeten houden met hún mentaliteit en hún gebruiken. Er wordt snel gebruik gemaakt van kostbaar advies. German Payroll Solutions heeft inmiddels een weg gevonden, waarbij men de kosten beheersbaar weet te houden. Verder is de hele communicatie in Duitsland formeler dan in Nederland. Bereid je verhaal daarom ook van a tot z voor. De gründlichkeit zit hem ook hierin. Onderbouw je verhaal altijd met cijfers.”

Iedereen die naar oplossingen zoekt, en daarbij letterlijk bereid is over de grens heen te gaan, zal de formelere omgangsvormen voor lief nemen. “Je kunt in Duitsland investeren in langdurige relaties waarbij hard werken hand in hand gaat met een faire beloning. Je zult een positieve attitude krijgen voor de Duitse werkcultuur. German Payroll Solutions helpt ondernemers graag bij het zetten van de eerste – lastige – stappen over de grens, of bij het oplossen van acute personele problemen . Kijk daarvoor eens op onze website: www.germanpayrollsolutions.com. Duitsland biedt oplossingen, ook voor ondernemers van de Nederlandse uitzendmarkt.”

Dit artikel, geschreven door Jos Widdershoven, is tot stand gekomen in samenwerking met German Payroll Solutions.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer