Tag: flexibilisering

Werkgeverschap
Ook werknemer kan beter af zijn met payrolling

In de beeldvorming is payrolling vooral gunstig voor de werkgever. En de payroll-kracht is – letterlijk – het lijdend voorwerp. Dat beeld strookt in het geheel niet met de realiteit, zo blijkt uit een kleine rondgang onder payroll-specialisten.

Arbeidsmarkt
Selecteren payroll-aanbieder

Er zijn veel aanbieders van payroll-diensten. Behalve gespecialiseerde payroll-bedrijven bieden ook de meeste uitzendbureaus deze vorm van dienstverlening aan. Op de markt van payroll-dienstverlening opereren naast veel gerenommeerde en kundige spelers ook nogal wat malafide partijen.

Werkgeverschap
Opvallend ziekteverzuim bij payroll-krachten

De afgelopen jaren zijn er steeds meer regels en wetten rondom de beperking van ziekteverzuim en WIA-instroom doorgevoerd. De gedachte hierachter is dat werkgever en werknemer samen verantwoordelijk zijn voor de beheersing van het ziekteverzuim.

Ondernemen
Rechters oordelen verschillend over payroll-contracten

Rechters zijn het niet eens over de status van payroll-contracten. Duidelijk is wel dat ze in alle gevallen oordelen in het voordeel van de werknemer, schrijft mr. Zwemmer in zijn artikel in het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk. Maar dat heeft tot gevolg dat de ene keer wordt geoordeeld dat de werknemer een arbeidsovereenkomst met de payroller heeft, en de andere keer met de inlener.

Arbeidsmarkt
VPO komt met eigen Marktmonitor

De payroll-branche is het afgelopen jaar met ruim zes procent gegroeid. Dat cijfer is afkomstig uit de eerste VPO-Marktmonitor, die de ontwikkeling van omzet en uren van de Nederlandse payroll-ondernemingen meet.

1 19 20 21 22