Tag: verzuim

Werkgeverschap
Wit, zwart en grijs verzuim

De termen wit, zwart en grijs verzuim hebben te maken met de vraag of de ziekmelding legitiem is of niet. De medewerker is niet op het werk. Heeft hij daarvoor een goede reden?

Brancheinformatie
Arboconvenant uitzendbranche

Het arboconvenant Uitzendbranche (ABU-CAO) is een bijzonder convenant. Het bevat afspraken die gericht zijn op verbetering van arbopreventie, een substantiële reductie van het ziekteverzuim en de WAO-instroom onder uitzendkrachten.

Werkgeverschap
Ontslag ondanks ziekmelding

Een werkneemster die zich vrijwel gelijktijdig met een ontslagaanvraag
ziek meldde, is door haar werkgever terecht ontslagen, zo oordeelde de rechter
in Haarlem. Volgens hem was het opzegverbod tijdens ziekte niet
geschonden.

1 2 3