Tag: verzuim

Werkgeverschap
3 vragen over de WGA

De manier waarop de premie voor de WGA wordt berekend verandert en dat heeft vooral gevolgen voor werkgevers met veel flexibele arbeidskrachten, zoals uitzendbureaus. Drie vragen over de WGA.

Werkgeverschap
Crisis veroorzaakt langere verzuimduur

Door de economische crisis is de gemiddelde verzuimduur van uitzendkrachten het afgelopen jaar gestegen met ruim 20 procent. Dat blijkt uit cijfers van Acture, private uitvoerder sociale verzekeringen.

Brancheinformatie
UWV en STAF gaan ziekteverzuim uitzendkrachten tegen

Langdurig ziekteverzuim onder uitzendkrachten moet verlaagd worden, vinden UWV en de Stichting Arbo Flexbranche (STAF). De twee partijen hebben daarom een overeenkomst ondertekend waarin staat dat ze gaan samenwerken om ziekteverzuim tegen te gaan en de re-integratie mogelijkheden van uitzendkrachten te vergoten.

Werkgeverschap
TNO: Vaak lang verzuim door geestelijk letsel

In Nederland hebben in 2010 naar schatting 224.000 werknemers te maken gehad met een arbeidsongeval met letsel en verzuim als gevolg. Een derde van de ongevallen leidde tot verzuim van langer dan één maand. Eén op de tien werknemers verzuimde langer dan een half jaar.

Werkgeverschap
Ziekteverzuim: een kostbare zaak

‘Ziek is ziek’ is lange tijd de heersende opvatting geweest en daarmee werd het zogenaamde medische model omarmd: de arts bepaalt als (enige) deskundige wie wel of niet ziek is. En in het verlengde daarvan wie wel en wie niet in staat is om te werken.