Werkgevers en werknemers moeten samen werken aan WGA-voorstel’

0

Als gevolg van de Wet beperking ziekteverzuim arbeidsongeschikten en vangnetters (BeZaVa) zal de gedifferentieerde WGA-premie per 2014 uitgebreid worden. Volgens de ABU moeten werkgever en werknemers gezamenlijk nadenken over de technische invulling van het wetsvoorstel.

De ABU zet kanttekeningen bij de aanname dat uitzendwerkgevers, ingegeven door financiële prikkeling, invloed kunnen uitoefenen op het verzuim door terugdringing eerder in het traject. Bovendien zorgt een uniforme uitwerking van de WGA-premie binnen de hervattingskas in de uitzendsector voor een ongekend hoge startpremie voor werkgevers, aldus de ABU.

Het wetsvoorstel voor de WGA-differentiatie is technisch lastig in te vullen. De ABU pleit ervoor dat werkgevers en werknemers dit samen doen en voor 2016 met een voorstel komen. Dat valt dan samen met het voorstel het WGA-vangnet – als het werkt – publiek en privaat te maken.

Update

Ondertussen heeft minister Asscher (SZW) de Kamer op 7 juni laten weten dat het probleem van terugwerkende kracht voor WGA-flex per 1-1-2016 wordt opgelost. Werkgevers die eigenrisicodrager zijn of worden, zullen de WGA-lasten van flexwerkers die vóór 2016 ziek zijn geworden, vanaf 2016 niet individueel hoeven te betalen. (Zie de Kamerbrief.)

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer