3 vragen over de WGA

0

De manier waarop de premie voor de WGA wordt berekend verandert en dat heeft vooral gevolgen voor werkgevers met veel flexibele arbeidskrachten, zoals uitzendbureaus. Drie vragen over de WGA.

Wat is de WGA?

De WGA is onderdeel van de WIA, de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen, en is bedoeld voor alle arbeidsongeschikten die direct of op termijn nog kans hebben om aan het werk te gaan. Dit zijn werknemers die met hun arbeidshandicap de mogelijkheid hebben om meer dan 20 procent van het inkomen met werken te verdienen en volledig arbeidsongeschikten met kans op herstel.  Arbeidsongeschikten voor wie herstel uitgesloten is, komen in de IVA, de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

Wie betaalt de WGA?

De WGA-premie wordt betaald door werkgevers, maar die kunnen maximaal de helft van de WGA-premie verhalen op hun werknemers. Het is aan de werkgevers zelf of en in welke mate ze dat doen. Werkgevers betalen tot en met 2013 voor hun vaste personeel in de WGA een gedifferentieerde premie en voor het flexibele personeel een sectorale premie. Het idee achter de gedifferentieerde premie is dat ‘de vervuiler betaalt’. Werkgevers die veel arbeidsongeschikten hebben betalen een hoge premie waarvan een prikkel kan uitgaan om meer aan preventie en re-integratie te doen.

Wat houden de veranderingen in?

Tot nu toe gold de individueel gedifferentieerde premie voor werkgevers alleen voor het vaste personeel. Vanaf 2014 geldt deze ook voor het flexibele personeel. Het bleek dat de instroom in de WIA, het jaarlijkse aantal nieuwe uitkeringen, zeer laag was voor werknemers met een vast contract, maar aanmerkelijk hoger voor mensen met een flexibel contract. Daarom heeft de wetgever de financiële prikkels voor werkgevers uitgebreid. Dat gebeurt in de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Wet BeZaVa).

In het oktobernummer van Flexmarkt vindt je nog een aantal vragen met antwoorden over de WGA, waarbij we ook specifiek ingaan op de gevolgen en mogelijkheden voor uitzendbureaus.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer