Adviseur werving & selectie schendt relatiebeding via Twitter

0

Een recruiter die via Twitter contact houdt met kandidaten van haar vorige werkgever, moet een voorschot op de boete uit het relatiebeding betalen. Het contact was meer dan een normaal vriendschappelijk contact over een nieuwe baan, vond de rechter. Ze heeft minimaal eenmaal via Twitter het relatiebeding overtreden.

De situatie
Een adviseur werving & selectie gaat per 1 juli 2011 als recruiter bij een ander bedrijf aan de slag.
In haar relatiebeding staat dat ze tot een jaar na het einde van haar arbeidsovereenkomst geen zakelijke contacten mag onderhouden met relaties van de ex-werkgever. Volgens het beding zijn dat relaties waarmee het bedrijf op het moment van het einde van het dienstverband zakendeed of in de periode van twee jaar daaraan voorafgaande heeft gedaan. Zakelijke contacten zijn gedefinieerd als het acquireren in de ruimste zin van het woord of betrokken zijn bij dergelijke acquisities met betrekking tot producten en artikelen of diensten die de werkgever in zijn assortiment heeft of het (trachten te) verkopen daarvan. Op overtreding van het beding staat een boete van € 5.000.
Naar aanleiding van een e-mail die de werkneemster stuurt aan haar contacten over haar ophanden zijnde vertrek bij het bedrijf en over haar opvolging, ontstaat een twitterconversatie met twee van die contacten, kandidaten van wie er een al eerder door de werkneemster is geplaatst bij een bedrijf. Die conversatie is te lezen via de link naar de uitspraak op www.rechtspraak.nl onder aan dit artikel.

De vordering
De werkgever vindt dat de werkneemster haar relatiebeding heeft overtreden en vraagt in een kort geding een voorschot op de verbeurde boetes.

Het verweer
De werkneemster vindt het relatiebeding zo onduidelijk dat het niet in het voordeel van haar ex-werkgever kan en mag worden uitgelegd. Dat ook niet-betalende particuliere kandidaten onder het beding vallen ligt niet voor de hand.

Het oordeel
De rechter vindt dat de werkgever met de overlegde e-mail- en twittercorrespondentie voldoende aannemelijk gemaakt dat de werkneemster het relatiebeding in elk geval eenmaal heeft overtreden. In de e-mail- en twittercorrespondentie met een van de kandidaten heeft ze voorgesteld om op dezelfde voet verder te gaan. Er is ook gesproken over verschillende functies voor die persoon en ze heeft om het cv van de kandidaat gevraagd om daarmee aan de slag te gaan. De werkneemster verdedigde zich met de stelling dat er inmiddels een vriendschappelijke relatie tussen haar en de kandidaat was ontstaan en dat de correspondentie een normaal contact tussen vrienden was. Maar daar is de rechter het niet mee eens. Het opvragen van het cv om daarmee aan de slag te gaan wijst in een andere richting. Dat de twitterconversatie in alle openheid plaatsvond en niet heeft geleid tot een plaatsing doet daar niet aan af.

De rechter veroordeelt de werkneemster tot betaling van een voorschot van € 5.000 op de boete aan de ex-werkgever.

De vraag hoe vaak de werkneemster het relatiebeding heeft overtreden en hoe vaak zij de overeengekomen boete heeft verbeurd, moet worden beantwoord in een bodemprocedure. Daar is nader onderzoek voor nodig en daar is in een kort geding geen plaats voor.

LJN BU7469
Kantonrechter Arnhem
Relatiebeding
Kort geding
24 november 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer