Gevolgen afschaffen sectorverloning bij overnames

1

Demissionair minister Asscher (Sociale Zaken) heeft de sectorverloning per 25 mei jl. afgeschaft. Dat kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij de overname van een concurrerend bedrijf en zelfs bij het overhevelen van activiteiten vanuit een van de eigen bv’s.

Daarvoor waarschuwt Henk Geurtsen in zijn column ‘Asscher en de addertjes’ die afgelopen vrijdag in Flexmarkt is gepubliceerd.

“De anti-flex houding van Asscher en zijn actie om geen nieuwe aanvragen voor sectorverloning te honoreren, hebben er toe geleid dat er sinds 24 mei dit jaar een oneerlijk speelveld is. Maar het heeft meer gevolgen.
Stel dat u een of meerdere bv’s heeft, waarbij u gebruik maakt van sectorverloning. U kunt een ander flexbedrijf overnemen en dit bedrijf verloont, zonder uitzendbeding, in sector 52. De portefeuille sluit goed aan, uw omzet neemt toe. En door het hele bestand aan flexkrachten over te hevelen naar uw vaksector-bv, ontstaat er ook direct een hogere marge. Klinkt goed. Toch?

Als u activiteiten overneemt en dus lopende overeenkomsten van werknemers overzet van de ‘oude’ bv naar een andere bv, moet u het formulier ‘Melding Loonheffingen Overdracht van Activiteiten’ van de Belastingdienst invullen. Aan de hand van de ingevulde gegevens kijkt men wat de effecten zijn op de aan de oude en nieuwe bv toegerekende ZW- en WGA. En daarmee ook de Whk-premie, die vanaf de overname van de activiteiten van toepassing is. So far so good. Maar nu komt het: ook de sectorindeling wordt getoetst.

Door de overname toetst de Belastingdienst naast de herberekening van de Whk-premie ook de sectorindeling van uw bv opnieuw. Voor 24 mei 2017 was dat in die situatie overigens ook al zo. Toen bestond die toetsing uit de vaststelling of na de overname van de activiteiten nog steeds aan de juiste criteria werd voldaan voor het continueren van de indeling in de vaksector.

Vanaf 25 mei 2017 ligt dit anders. Een wijziging door overname van activiteiten leidt ertoe, dat de sectorindeling van uw bv opnieuw getoetst moet worden. En wel op basis van de nieuwe regels. Dit houdt in dat door de overname van de activiteiten vanuit een andere vennootschap, uw eigen oude bv op basis van de nieuwe regelgeving wordt beoordeeld. En dus volgt een indeling in sector 52 van uw bv. Het beoogde voordeel slaat dus om in een veel groter nadeel. Het woord ‘overname’ moet u hier heel breed zien. Dit betreft zowel de overname van een concurrerend bedrijf, als de overname van activiteiten vanuit een van uw eigen bv’s!

Bent u van plan om een bedrijf over te nemen of binnen uw eigen bv’s mensen over te hevelen van de ene bv naar de andere? Laat u dan goed voorlichten aan welke voorwaarden u moet voldoen, zonder dat u volledig wordt ingedeeld in sector 52.

Dit is maar een van de voorbeelden waarbij u onbedoeld uw vaksectoraansluiting kwijt kunt raken, maar zo zijn er meer. En er is niets zo vervelend als achteraf te moeten constateren dat u met terugwerkende kracht wordt ingedeeld in sector 52, terwijl u in uw calculaties bent uitgegaan van een andere (lees: lagere) kostprijs.”

Dit is een blog van Henk Geurtsen (Flex-Experts).

Noot van de reactie:
Henk Geurtsen gaf enige tijd geleden in een blog voor Flexmarkt.nl ook al inhoudelijke kritiek op het besluit van minister Asscher om de sectorverloning af te schaffen.
En daarin staat Geurtsen niet alleen. Ook de ABU noemde het besluit ‘onverstandig’ en in zijn blog op Flexmarkt.nl sprak Patrick Hustinx (Professionals in Flex) zelfs van de ‘wraak van Asscher.’ Asscher zelf houdt voet bij stuk en spreekt van ‘oneigenlijk premievoordeel’ voor uitzendbedrijven en ‘onbedoelde effecten’.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. Uit de regelgeving trek ik een afwijkende conclusie; Als de betreffende werkgever voor 25 mei 2017 aan de voorwaarden voldoet, en blijft voldoen, zal er naar mijn mening geen herindeling aan de orde komen als gevolg van een (gedeeltelijke) overgang van onderneming.

Reageer