Flexbranche verwelkomt SEU Examen Payroll

0

De Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) is gestart met de ontwikkeling van het SEU Examen Payroll. Uit een eigen enquête blijkt dat de markt positief is over dit nieuwe payroll examen.

Het payroll examen is relevant voor werknemers van payroll dienstverleners én voor medewerkers van uitzendorganisaties die zich bezighouden met back office activiteiten.

Om de aansluiting op de behoefte in de markt te borgen heeft SEU een marktverkenning uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn zeer positief, stelt SEU. Respondenten vinden de ontwikkeling van dit nieuwe examen een goed initiatief. Zij willen het examen inzetten om de kwaliteit van hun dienstverlening te borgen en risico’s aangaande de wettelijke verplichtingen als werkgever te beperken en/of handhavingsmaatregelen of boetes te voorkomen.

Payroll en uitzendorganisaties

Barbara Kramer, manager SEU. “Wij zijn heel blij dat de vragenlijst is ingevuld door zowel werknemers als directieleden van flexorganisaties. De meerderheid van de respondenten werkt bij een payroll dienstverlener of op een ‘flex administratie’ bij een uitzendorganisatie.”

Cao kennis, sociale zekerheid en beloning

Respondenten is gevraagd over welke kennis payroll- en/of back office medewerkers minimaal moeten beschikken. Het grootste deel (85%) van de respondenten vindt de volgende onderwerpen essentieel voor het eindexamen: cao kennis (ABU/NBBU), inclusief naleving cao, relevante wet- en regelgeving (inclusief sociale zekerheid),  voorlichting medewerker aangaande loon, beloning en inschaling en dossierbeheer

Voortgang

De vaststelling van de eindtermen en de concrete opbouw van het examen zoals het aantal vragen, de slaag-/zakgrens en de verschillende vraagsoorten wordt voor het einde van dit jaar afgerond. Op basis van deze informatie kunnen opleiders een opleiding ontwikkelen en worden examenvragen opgesteld door experts uit de branche, verbonden aan SEU. Naar verwachting wordt het SEU Examen Payroll medio 2018 geïmplementeerd.

Bron: SEU

Lees ook: Payroll, hoe werkt het en wat zijn de voordelen?

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer