Calamiteitenverlof

0

Calamiteitenverlof is bedoeld voor onvoorziene persoonlijke omstandigheden, waarin een werknemer direct vrij moet nemen.

 

Een calamiteit: wat is dat?

Onder een calamiteit wordt verstaan: een onvoorziene noodsituatie die niet uitgesteld kan worden. Voorbeelden zijn een sterfgeval in de familie, een gesprongen waterleiding of een plotseling ziek geworden kind.

Calamiteitenverlof geldt voor alle werknemers die te maken hebben met een calamiteit. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een vast of tijdelijk dienstverband of proeftijd.

Duur verlof

De duur van het verlof moet in verhouding staan tot de aard van de calamiteit en de hoeveelheid privé-verplichtingen die dat met zich meebrengt . Dit kan dus variëren van een paar uur tot een paar dagen.

Uitzondering: Als aan de voorwaarden van kortdurend zorgverlof worden voldaan, dan eindigt het calamiteitenverlof na één dag en gaat het kortdurend zorgverlof in.

Loon en calamiteitenverlof

De werkgever moet tijdens het calamiteitenverlof het loon doorbetalen. In de cao kunnen afwijkende afspraken over loondoorbetaling zijn opgenomen, zowel gunstiger als ongunstiger. Afspraken die in de cao staan gelden boven de wettelijke regeling. Ook kan de werkgever afspraken hebben gemaakt met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Deze afspraken gaan ook voor de wettelijke regeling.

Vakantiedagen

De werkgever kan achteraf voorstellen om het calamiteitenverlof als vakantie aan te merken. De werknemer moet hier wel nadrukkelijk mee eens zijn. De werknemer kan hiervoor alleen extra vakantiedagen en de eventueel opgespaarde dagen van het voorgaande jaar voor gebruiken, niet de wettelijk verplichte vakantiedagen. Hier geldt wederom voor dat als het anders is geregeld in de cao, dat die regel dan voor gaat.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer