Detacheerder mag uurloon werknemer niet zomaar verlagen

0

Een loonsverlaging van 15 procent hoeft een werknemer niet zomaar te accepteren.

De eisen voor het zonder toestemming mogen verlagen van het loon liggen een stuk hoger dan de werkgever denkt, oordeelt het Hof.

De situatie

Een werknemer is gedetacheerd bij een olie- en gasbedrijf. Dit bedrijf is minder gaan betalen voor het inlenen van de werknemer in kwestie. De werkgever stelt daarom voor om het bruto all-in uurloon met zo’n 15 procent te verlagen van € 82,19 naar € 70. Vier collega’s die in hetzelfde schuitje zitten, hebben het voorstel al geaccepteerd. In het verleden heeft de werknemer al een keer een loonsverlaging geaccepteerd. Maar nu gaat hij niet akkoord. Hij vordert in een kort geding betaling van zijn normale uurloon. De kantonrechter wijst de vordering toe, maar de werkgever legt zich daar niet bij neer en gaat in hoger beroep.

Het oordeel

Het Hof bekrachtigt het oordeel van de kantonrechter. De werkgever zegt dat de werknemer in een gesprek akkoord is gegaan met het voorstel tot de loonsverlaging. Maar de werknemer weet niets van dat gesprek. Omdat er in een kort geding geen ruimte is voor het leveren van bewijs gaat het Hof aan de stelling van de werkgever voorbij: er heeft geen gesprek plaatsgevonden.

De werkgever heeft verder te weinig concrete feiten aangevoerd om het Hof ervan te overtuigen dat de eenzijdige loonsverlaging op zijn plaats was. Zo zijn er geen specifieke cijfers van het bedrijf overlegd, maar alleen cijfers van de groep ondernemingen waartoe het bedrijf behoort. Ook is niet duidelijk hoeveel minder het bedrijf is gaan betalen voor het inlenen van de medewerker.

Loonsverlaging accepteren?

Moet de werknemer de loonsverlaging gewoon accepteren, zonder dat hij daarover is gehoord?
Het antwoord op deze vraag is nee. Het Hof concludeert dat de werkgever de werknemer geen redelijk voorstel met een goede onderbouwing heeft gedaan. De eenzijdige wijzing van de arbeidsvoorwaarden is daarom niet toegestaan. Het Hof acht aannemelijk dat de rechter in een eventuele bodemprocedure niet anders zal oordelen.

Het Hof geeft nog aan dat de lat voor het eenzijdig verlagen van het loon met een beroep op het goed werknemerschap of een beroep op ‘redelijkheid en billijkheid’ veel hoger ligt dan de werkgever zich lijkt te realiseren.

Bron:
LJN BO2078
, Gerechtshof ‘s-Gravenhage
Loonsverlaging
Hoger beroep, 26 oktober 2010

Door mr. Ingrid Kooijman
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer