FNV wil vast werk via hoge raad afdwingen

0

FNV Bondgenoten stapt naar de hoge raad om de wetsontduiking te stoppen waar een projectleider bij een luxe jachtbouwer volgens de vakbond slachtoffer van werd.

De jachtbouwer liet de werknemer na drie tijdelijke contracten onder druk van ‘anders geen werk’ een zogenaamde vaststellingsovereenkomst tekenen. Deze hield in dat hij feitelijk weer een tijdelijk contract kreeg. Eerder werd deze constructie door een rechter in Den Bosch gelegitimeerd. De vakbond is van mening dat de rechter de wet niet juist heeft toegepast omdat daarin staat dat je recht hebt op een vast contract na drie tijdelijke contracten.

Ook stelt FNV dat de uitspraak de afspraken in het sociaal akkoord met werkgevers en kabinet ondermijnt, waarin strengere regels zijn afgesproken om langdurig gebruik van tijdelijke contracten tegen te gaan. Mariëtte Patijn, FNV cao-coördinator: ‘In het sociaal akkoord hebben we afgesproken dat werkgevers vaste arbeidscontracten met de mensen aangaan na maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar, in plaats van drie jaar. Dat staat niet alleen in de wet, daar zullen we werkgevers ook in de praktijk aan houden.’ FNV gaat er volgens Patijn alles aan doen om ‘ontduiking en ondermijning’ van wet en afspraken te stoppen.

In deze zaak stond in de vaststellingsovereenkomst dat de projectleider per 1 januari 2012 ontslag zou krijgen. Wanneer hij in februari 2011 zou tekenen kon voorlopig aan het werk blijven. Na het inwinnen van juridisch advies kwam de projectleider tot de conclusie dat een vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, ook al is het vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, in strijd is met de wet en spande met hulp van FNV Bondgenoten een rechtszaak aan. In eerste instantie is de zaak gewonnen bij de kantonrechter, maar in hoger beroep wees het hof de vordering af. FNV Bondgenoten verwacht over ongeveer een jaar een uitspraak van de hoge raad.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer