Geen ontslag na afgebroken re-integratietraject

0

Een werkgever krijgt te maken met een afwijzing van ontslag na een mislukt re-integratietraject.

De feiten

Een werknemer is, na een diensttijd van één jaar, arbeidsongeschikt geraakt door een verkeersongeval. Hij is in dienst als buschauffeur. Er is een re-integratietraject begonnen met als doel hem in eigen werk te laten terugkeren. De bedrijfsarts heeft deze doelstelling aangepast naar hervatting in ander werk waarop de werkgever een extern re-integratietraject heeft opgestart. Blijkbaar was dit niet naar de zin van de werknemer die zich hersteld meldde, waarna de werkgever het externe traject heeft beëindigd. Volgens het geldende verzuimprotocol diende bij een ziekmelding na een eerdere staking van het re-integratietraject de eindtoestand te worden onderzocht. Nu de werknemer niet kan terugkeren in eigen werk is een ontbindingsprocedure gestart.

De beslissing

De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever tekort is geschoten in de herplaatsingsinspanningen, terwijl er op de werkgever een zware verantwoordelijkheid rust om de werknemer passende werkzaamheden aan te bieden. De werkgever heeft zich beperkt de werknemer te laten solliciteren naar alternatieve functies binnen zijn onderneming en zusterbedrijven. Dit voldoet niet aan de norm die dient te worden gesteld aan de reïntegratieinspanningen door de werkgever, zodat het ontbindingsverzoek is afgewezen. 

Commentaar

De werkgever dient zich feitelijk in te spannen om voor een werknemer werkzaamheden te zoeken en die aan te bieden, die voor zijn krachten en bekwaamheden zijn berekend. De werkgever had de werknemer niet mogen laten solliciteren naar alternatieve functies, in concurrentie met anderen.

mr J.M. Caro, Werk & Wet

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer