Aansprakelijkheid voor arbeidsomstandigheden

0

Een werkgever die zijn personeel elders tewerkstelt,
dient zich niet alleen van tevoren te informeren over de arbeidsomstandigheden,
maar blijft daarvoor te allen tijde
aansprakelijk.

De feiten
Een werknemer werkt als assistent-accountant veel bij opdrachtgevers. De werknemer heeft ernstige RSI-klachten opgelopen en stelt dat deze zijn veroorzaakt door zijn werkzaamheden die voor bijna de helft bestaan uit beeldschermwerkzaamheden. Daarbij worden deze werkzaamheden hoofdzakelijk op een laptop uitgevoerd en is het meubilair bij opdrachtgevers niet geschikt voor beeldschermwerk. De werknemer stelt de werkgever aansprakelijk voor de schade.
De werkgever vindt dat de lichamelijke klachten van de werknemer ook kunnen samenhangen met de vrijetijdsbesteding van de werknemer en een kano-ongeluk in het verleden. Tevens bestrijdt de werkgever dat de arbeidsomstandigheden slecht zijn geweest.
 
De beslissing
De Rechtbank heeft de werknemer in het gelijk gesteld, waarna de werkgever beroep heeft ingesteld. Het Gerechtshof heeft overwogen dat, hoewel er geen medische wetenschappelijke overeenstemming bestaat over de oorzaak van RSI-klachten, de heersende opvatting van deskundigen is dat er binnen bepaalde beroepsgroepen, waar veel beeldschermwerk wordt verricht, in combinatie met slechte ergonomische omstandigheden, zich RSI-achtige klachten voordoen.
De arbeidsomstandigheden bij opdrachtgevers zijn niet goed geweest, en de werkgever heeft niet gesteld dat er pogingen zijn gedaan de werkplekken te verbeteren. Gelet op de omvang van de beeldschermactiviteiten, de arbeidsomstandigheden en medische rapportage stelt de rechter vast dat de RSI-klachten zijn terug te voeren op de werkzaamheden, waarvoor de werkgever aansprakelijk wordt gesteld.
Gerechtshof Den Haag 1 juli 2005, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2005, nr. 220.
 
Commentaar
Een werkgever die zijn werknemers bij opdrachtgevers tewerkstelt, draagt vergaande verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden. Deze zorgplicht is binnen de flexbranche bekend. Blijkens de onderhavige uitspraak strekt die zorgplicht zich uit tot de volledige inrichting van de werkplek.
 
Bron: mr J.M. Caro, Werk & Wet

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer