Kan ik een mondelinge uitzendovereenkomst aangaan met mijn uitzendkracht?

0

De arbeidsovereenkomst op zich hoeft niet schriftelijk overeengekomen te worden omdat ook een mondelinge arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is.

Er zijn echter wel een aantal bedingen die schriftelijk overeengekomen moeten worden. Een voorbeeld van een dergelijk beding dat in de uitzendbranche bij uitstek wordt toegepast, is het uitzendbeding. Andere voorbeelden zijn het proeftijd- en concurrentiebeding. Als deze bedingen niet schriftelijk zijn vastgelegd, worden ze geacht niet te zijn overeengekomen. Daarnaast is de werkgever wettelijk verplicht om zijn werknemer van bepaalde schriftelijke informatie te voorzien, zoals de functie, de plaats waar het werk wordt verricht en het tijdstip van de indiensttreding. Bovendien is het ook uit oogpunt van de bewijslast aan te raden om schriftelijke afspraken te maken. Dit geldt zeker voor uitzendondernemingen die vaak veel werknemers in dienst hebben voor een relatief korte tijd. Hoewel een mondelinge uitzendovereenkomst de administratieve lasten kan verminderen, doet de uitzendonderneming er dus verstandig aan om altijd een schriftelijke uitzendovereenkomst aan te gaan.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer