Kleine wijzigingen pensioenpremie StiPP

0

De Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) heeft in een circulaire de belangrijkste wijzigingen over het pensioenfonds voor 2014 op een rij gezet.

Uit de circulaire blijkt dat de premie voor de Basisregeling voor 2014 gelijk blijft. Voor de basisregeling geldt een premie van 2,6% van het brutoloon. Deze premie wordt geheel door de werkgever betaald. De premie voor de Plusregeling daalt van 12,6% naar 12%. De werkgever betaalt 8% en de werknemer 4%. De premiepercentages worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld en kunnen daarom ieder jaar wijzigen.
Voor de plusregeling geldt een uurfranchise. Deze bedroeg in 2013 € 5,85. De uurfranchise voor 2014 is nog niet bekend. Zodra het Ministerie van Financiën de nieuwe uurfranchise bekend maakt, zal deze ook te vinden op www.stippensioen.nl.

‘Harde wachttijd Basisregeling’
Een verandering ten opzichte van 2013 waarin de wekentelling is ingevoerd, is de ‘harde wachttijd Basisregeling’. Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2014 een werknemer pas na een wachttijd van 26 weken in aanmerking komt voor plaatsing in de Basisregeling, niet eerder zoals in  2013 nog wel mocht. Het is na 1 januari 2014 nog wel toegestaan om werknemers eerder aan te melden in de Plusregeling.

‘Zachte landing Plusregeling’
Een andere wijziging ten opzichte van 2013 is de ‘zachte landing Plusregeling’. Een deelnemer in de Plusregeling die stopt met werken in de branche, maar het werk in deze branche hervat na een onderbreking van 26 weken of langer, maar korter dan 52 weken, niet opnieuw de wachttijd van 26 weken hoeft te worden doorlopen. De deelnemer gaat direct weer deelnemen in de Basisregeling.

De pensioenleeftijd blijft in 2014 nog 65 jaar. Hoe de regeling ná 2014 wijzigt, is nog niet bekend.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer