Niet gewerkte uren voor rekening werkgever

2

Als een werknemer minder uren werkt dan contractueel is overeengekomen, moet de werkgever toch het volledige loon uitbetalen, zo oordeelde de Haarlemse kantonrechter.

De werkgever had de werkneemster niet gesommeerd om meer te werken en er waren ook geen afspraken over minder werken of over uitbetaling van alleen daadwerkelijk gewerkte uren.

De situatie en de vordering

Een administratief medewerkster had een contract voor onbepaalde tijd voor 2125 uur per jaar. Dat komt neer op ruim 40 uur per week. De werkgever meent dat de werkneemster altijd minder werkte dan de contract-uren en betaalde daarom salaris overeenkomstig de daadwerkelijke gewerkte uren. De medewerkster stelt dat ze tijdens het hele dienstverband te weinig loon heeft ontvangen en vordert nu onder andere achterstallig loon ter waarde van ruim € 6.500. De vraag is of de werkneemster recht heeft uitbetaling van salaris op basis van de daadwerkelijk gewerkte uren of op basis van de contract-uren. De arbeidsovereenkomst is al in april 2009 door de kantonrechter ontbonden.

Het oordeel

De kantonrechter geeft dat aan de kernvraag is voor wiens risico de niet-gewerkte uren komen. Omdat niet is gebleken dat er afspraken zijn gemaakt over minder werken of over uitbetaling van daadwerkelijk gewerkte uren in plaats van contract-uren en omdat de werkgever de werkneemster niet heeft opgedragen om het juiste aantal contract-uren te werken, trekt de kantonrechter de conclusie dat dit voor risico van de werkgever komt. De werkgever wilde graag bewijzen dat de werkneemster minder uren had gewerkt maar dat achtte de kantonrechter gezien zijn conclusie overbodig en wees de vordering tot uitbetaling van het achterstallige loon toe.

Bron:
LJN BK4577, Kantonrechter Haarlem
Achterstallig loon
Eerste aanleg, 25 november 2009
Door mr. Ingrid Kooiman

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

2 reacties

  1. Als een uitzendkracht werkzaam is in fase B en een contract heeft van 40 uren, en hij werkt de ene week 45 uur en de andere weer 30 uur, mag ik dan in de week dat hij minder werkte de uren verrekenen met zijn overuren. Of hoe gaat dat?

Reageer