Spelling

0

Een totaaloverzicht van de nieuwe spelling: alle
belangrijke spellingswijzigingen sinds het Groene Boekje van 1995, inclusief de
aanpassingen uit 2005.

Hoofdregel tussenletter -n
 
De hoofdregel voor het schrijven van een tussenletter n is de volgende:
Je schrijft de tussen-n als het eerste deel van de samenstelling uitsluitend meervoud heeft met een n. Daarom is het krantenbericht. Krant heeft namelijk alleen meervrouw met een n: kranten.
Als het eerste deel ook een meervoud heeft met een s, dan krijgt de samenstelling geen n.
Als achter het basiswoord het achtervoegsel –loos staat, dan schrijf je geen tussen-n. Dus is het ideeëloos. Maar als het basiswoord eindigt op een n, dan blijft die n in het woord staan. Dus is gewetenloos wel juist.
Ook bij het achtervoegsel –lijk krijgt het woord geen tussen-n.
 
Voorvoegsels
Griekse en Latijnse voorvoegsels schrijf je vast aan het woord dat erop volgt: locoburgemeester. Let op: als er een klinkerbotsing* ontstaat, zet dan een streepje: re-integratie.
 
Lange samenstellingen
Als het eerste deel van het woord slaat op het tweede deel van de rest van dat woord, schrijf het dan helemaal aan elkaar: kortetermijnplanning. Hier zegt korte namelijk iets van termijn.
 
Afkorting
Komt er na de afkorting een achtervoegsel, schrijf het dan met een apostrof (‘). Dus: hbo’er. Staat er na de afkorting een heel woord, plaats dan een streepje: hbo-diploma.
 
C/k
Elektriciteit wordt vaak ten onrechte met een c geschreven. Onthoud dat alles met elek… een k krijgt. En laat je niet van de wijs brengen door het Engelse woord.
 
* Er is sprake van een klinkerbotsing als twee klinkers samenkomen die tezamen een nieuwe klank vormen:
aa, ai, au, ae
oo, oi, ou, oe
ee, ei, eu
ii, ij, ie,
uu, ui

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer