Veel zwangerschapsdiscriminatie van uitzendkrachten

0

Vrouwen met een flexibel arbeidscontract lopen een groot risico om gediscrimineerd te worden vanwege hun zwangerschap of pril moederschap. 20% van de meldingen van zwangerschapsdiscriminatie komt van uitzendkrachten.

Dit blijkt uit de analyse van het Meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie van het College voor de Rechten van de Mens. Het meldpunt schonk extra aandacht aan zwangerschapsdiscriminatie in de uitzendbranche.

Weinig zicht op discriminatie van uitzendkrachten

Tot nog toe was daar weinig zicht op, stelt het College. Uit de meldingen blijkt dat dit in de praktijk toch regelmatig voorkomt. Bij de helft van de meldingen werden contracten van uitzendkrachten niet verlengd vanwege zwangerschap, volgens de melder. In een kwart van de gevallen zijn uitzendkrachten na het bekendmaken van de zwangerschap ontslagen. Soms per direct, soms vanaf de eerste dag van het zwangerschapsverlof.

Aan zwangerschap gerelateerde ziekte

Bij een op de acht meldingen is letterlijk gezegd dat de zwangerschap reden is voor het breken van de overeenkomst. In een op de vijf gevallen bleek een aan zwangerschap gerelateerde ziekte (zoals bekkeninstabiliteit of misselijkheid) vermoedelijk de reden te zijn om het contract te beëindigen, ook dit is discriminatie.

Discriminatie door inlener of uitzender

ABU, branchorganisatie voor uitzendorganisaties, plaatst enige kanttekeningen bij het onderzoek. Zo maakt het onderzoek niet duidelijk of de inlener of juist de uitzender een contract beëindigt vanwege een zwangerschap. Ook is onbekend of er ABU-leden bij betrokken zijn.

Campagne tegen zwangerschapsdiscriminatie

De ABU neemt de aanbevelingen van ABU over en ondersteunt de campagne tegen zwangerschapsdiscriminatie van het ministerie van Sociale Zaken, zegt directeur Jurrien Koops. “De ABU is tegen elke vorm van discriminatie en streeft naar meer diversiteit op de arbeidsmarkt. 40 procent van alle uitzendkrachten is vrouw. Dat geeft de uitzendbranche een grote verantwoordelijkheid.”

Inleners en opdrachtgevers aanspreken

Dat vindt ook Adriana van Dooijeweert, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Zij roept op tot actie. “Veel uitzendorganisaties lijken niet op de hoogte van hun verantwoordelijkheden ten opzichte van hun zwangere werknemers, hier moet verandering in komen. De uitzendbranche moet beter en duidelijker hierover geïnformeerd worden. Zij zijn verantwoordelijk voor het beschermen van hun zwangere werknemers en hebben de plicht om inleners en opdrachtgevers aan te spreken als zij zich schuldig maken aan discriminatie.”

Maatregelen tegen zwangerschapsdiscriminatie

Koops zegt dat de ABU verschillende maatregelen neemt om discriminatie te voorkomen. “Wij ondersteunen onze leden en spreken ze aan. Zo heeft de ABU speciale gedragsregels om discriminatie te voorkomen, organiseren we workshops en webinars over het onderwerp en voorzien we ABU-leden van informatie, waardoor zij binnen hun bedrijf dit onderwerp bespreekbaar houden en op die manier kunnen leren. Ook in diverse opleidingsprogramma’s en het examen van de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) wordt aandacht gegeven aan het tegengaan van discriminatie. ABU-leden moeten tot slot kunnen aantonen dat ze een beleid hebben om discriminatie te voorkomen.”

Bron: PW./ABU

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer