Werkgever probeert arbeidsongeschikte medewerkster te ontslaan

0

Warm personeelsbeleid ontbreekt

De feiten
Een werkneemster werkt ruim vier jaar naar volle tevredenheid in diverse functies. Dan wordt ze wegens privéomstandigheden arbeidsongeschikt.
Diverse reïntegratiepogingen volgen daarop maar die mislukken, waarna de werkgever tevergeefs via CWI en de kantonrechter tracht het dienstverband te beëindigen. Hij voert als reden aan dat de functie van de werkneemster is opgeheven en dat zij voor de aanwezige functies niet gekwalificeerd is. CWI geeft geen toestemming en de kantonrechter gaat niet over tot ontbinding omdat de werkneemster geen eerlijke kans heeft gekregen van de werkgever.
Tot feitelijke werkhervatting komt het niet omdat de werkgever gericht blijft op het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.
De werkneemster vraagt vervolgens zelf ontbinding aan, nadat de werkgever heeft geweigerd met haar een mediationtraject in te gaan.
 
De beslissing
De rechter straft de werkgever af voor diens gebrek aan warm personeelsbeleid en kende de werkneemster een vergoeding toe van anderhalf maandsalaris per dienstjaar.
Kantonrechter Almelo 5 januari 2006, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2006, nr. 141
 
Commentaar
Het is duidelijk dat de werkgevers (deels) uit emotionele overwegingen tot zijn beslissing is gekomen. Emoties spelen bij arbeidsconflicten altijd een rol, maar een goed werkgever probeert ze zo veel mogelijk buiten het professionele personeelsbeleid te laten.
 
Auteur: mr J.M. Caro, Advocatenkantoor Werk & Wet

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer