Whk of private oplossing: extra grip maakt het verschil

0

De afschaffing van sectorverloning per 1 januari 2020 dwingt uitzenders in 2019 tot heroverweging van de publieke verzekering van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Moet u erop vertrouwen dat UWV de schadelast voor u beperkt? Of neemt u zélf de regie, om extra grip op uw kosten te ontwikkelen? Een private oplossing voor de re-integratie kan straks echt het verschil maken.

Nu de optie van sectorverloning wegvalt en de schadelast groeit, zijn de financiële belangen rond deze afweging voor uitzenders groter dan ooit tevoren. De hamvraag is waar uw onderneming vanaf 2020 het meest bij gebaat is. Uitvoering door UWV, óf een eigen oplossing waarbij u – al dan niet ondersteund door een of meer private uitvoerders – zelf aan de knoppen zit.

Preventie en schadelastbeheersing: altijd doen

Het is zeker niet zo dat u bij publiek verzekeren geen mogelijkheden heeft om de schadelast van ziekte en arbeidsongeschiktheid te beperken. U kunt uw kostenrisico’s terugdringen door aandacht te besteden aan gezond en veilig werk, en bij ziekte scherp te controleren op WGA-instroomgevaar. U kunt werk maken van consequente uitvraag van mogelijke No-riskstatus. En u kunt kritisch volgen of UWV instroom correct aan u toerekent, en bij mogelijk (deel)herstel of duurzame volledige arbeidsongeschiktheid actief aansturen op herbeoordeling. Zeker als u zich bij dit alles laat ondersteunen door specialisten, is de kans groot dat u uw kosten in gunstige zin beïnvloedt.

Niet alle schade is te voorkomen

Het punt is dat zelfs de allerbeste preventie en schadelastbeheersing niet álle schade kunnen voorkomen of beperken. Worden medewerkers tóch ziek of deels arbeidsongeschikt, dan heeft u belang bij zo effectief mogelijke begeleiding naar herstel of optimale benutting van resterende mogelijkheden. En zolang u publiek verzekerd bent, heeft u op de effectiviteit van deze re-integratie geen enkele invloed omdat UWV verantwoordelijk is. Wilt u die invloed wél hebben, dan heeft u bij zowel de Ziektewet als de WGA de optie om eigenrisicodrager te worden.

Privaat kan het veel effectiever

In de praktijk betekent dit dat u afscheid neemt van de Whk-premie waarmee UWV de kosten van uitkeringen en begeleiding bij u in rekening brengt. In plaats daarvan betaalt u deze kosten zelf, maar heeft u dus ook alle ruimte om ze te beïnvloeden. De praktijk wijst uit dat dit ook echt kan:

Een serieuze overweging waard

Zulke cijfers maken het voor iedere uitzender de moeite waard om het eigenrisicodragerschap serieus te (her)overwegen. Zeker nu de financiële belangen zo groot zijn en alleen maar verder toenemen. Extra grip kan dan echt het verschil maken.

Dit artikel is gesponsord door Acture, dé private uitvoerder sociale zekerheid voor de Nederlandse flexbranche.

 

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer