Bouwscout krijgt NBBU-keurmerk voor zzp-bemiddeling

0

Bouwscout heeft als een van de eerste zzp-intermediairs het kwaliteitskeurmerk voor zzp-bemiddelaars van de NBBU ontvangen.

Doelstelling van het keurmerk, dat eind oktober van dit jaar is geïntroduceerd, is het beheersbaar maken van risico’s voor opdrachtgevers en transparantie in de dienstverlening te creëren. ZZP-bemiddelaars die het keurmerk mogen voeren, voldoen aan een behoorlijk kwaliteitsniveau. Het keurmerk speelt daarmee in op een groeiende behoefte onder opdrachtgevers en zzp’ers.

Certificering

Het NBBU-kwaliteitskeurmerk mag worden gevoerd door tussenpersonen die na controle door een geaccrediteerde organisatie zijn gecertificeerd. De NBBU maakt voor haar keurmerk onderscheidt tussen zogenaamde mengbedrijven – deze bedrijven bemiddelen naast zzp’ers ook uitzendkrachten  – en ‘pure’ zzp-bemiddelaars. Na certificering vindt jaarlijks een audit plaats om te controleren of de tussenpersoon conform de richtlijnen van het keurmerk werkt. Dankzij het keurmerk van de NBBU kunnen zzp’ers en opdrachtgevers erop vertrouwen dat ze te maken hebben met een bonafide organisatie en dat de bemiddelaar haar afspraken nakomt, handelt volgens wet- en regelgeving en betrouwbaar is.

Pure zzp-intermediair

Bouwscout is een zzp-intermediair in de bouw en techniek en opereert landelijk vanuit haar vestigingen in Alphen aan den Rijn, Heemskerk en Tilburg. Bouwscout is onlangs als een van de eerste ‘pure’ zzp-bemiddelaars door Bureau Cicero gecertificeerd voor het keurmerk.
De oprichters van Bouwscout, Gerard de Vries Lentsch en Wouter Raap, zien het keurmerk als een belangrijke stap van de NBBU: ‘Als pure zzp-intermediair was het voorheen niet mogelijk om een keurmerk van een toonaangevende organisatie in de uitzendbranche te ontvangen. De NBBU speelt met haar kwaliteitskeurmerk in op de behoefte aan een dergelijk keurmerk, dat zowel zzp’er als opdrachtgever de zekerheid biedt dat wordt voldaan aan geldende wet- en regelgeving, dat wordt voldaan aan de kwaliteitseisen van de NBBU én dat afspraken met opdrachtgevers en zzp’ers worden nageleefd. Iets dat in onze branche helaas lang niet altijd als vanzelfsprekendheid geldt.

Kwaliteit bemiddelingsbureaus

Patrick Tom, directeur van Bureau Cicero, onderschrijft het belang van het kersverse keurmerk voor ‘zzp-bemiddelaars: ‘In de bedrijfstak van bemiddeling en uitzenden zijn naast een grote groep betrouwbare partijen, helaas ook de nodige organisaties actief die vaak door onvoldoende kennis en deskundigheid risicovol zijn voor zowel de zzp’er als de opdrachtgever. Voor uitzendbureaus zijn hiervoor keurmerken en normen te behalen, voor zzp-bemiddelaars was dit tot voorheen niet mogelijk. Dit keurmerk moet bijdragen aan de kwaliteit en deskundigheid van bemiddelingsbureaus, dat uiteindelijk leidt tot het duiden en borgen van risico’s voor opdrachtgevers, de zzp’ers  en de onderneming zelf. Bureau Cicero heeft het keurmerk mede met de NBBU ontwikkeld en is nauw betrokken geweest bij de bepaling van de criteria waaraan een zzp-bemiddelaar moet voldoen.’

Criteria voor certificering

Certificering voor het NBBU-kwaliteitskeurmerk vindt plaats op basis van criteria als het voeren van een correcte financiële administratie, het bestaan en naleven van vastgelegde interne procedures en de algemene financiële gesteldheid van de intermediair. Ook de naleving van betalingsafspraken jegens zzp’ers en transparantie naar opdrachtgevers zijn belangrijke onderdelen.

Wet DBA

In de gevallen waarin de zzp-bemiddelaar als onderdeel van haar dienstverlening de overeenkomsten tussen de zzp’er en opdrachtgever faciliteert, is het naleven van de Wet DBA een belangrijk onderdeel van de toetsing. Het hanteren van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst, juiste dossiervorming, voorwaarden en facturatie spelen een belangrijke rol in de toetsing van een zzp-intermediair. Ondanks de recente verlenging van de overgangsperiode van de Wet DBA – de handhaving op de wet is met 7 maanden uitgesteld – doen opdrachtgevers en ZZP’ers er volgens Bouwscout verstandig aan om te voldoen aan de Wet DBA. De wetgeving is immers reeds een feit, enkel de handhaving is op 18 november door het Kabinet opgeschort.

Bron: Bouwscout

Lees ook: NBBU-keurmerk voor zzp-bemiddeling

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer