Onderwerp: Wet DBA

De Wet DBA staat voor Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie en is de opvolger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR).
Er is veel ophef rondom de Wet DBA omdat voor zzp’ers en opdrachtgevers nog altijd onduidelijk is of ondanks het gebruik van een zogenoemd modelovereenkomst de Belastingdienst niet achteraf alsnog oordeelt dat er in fiscale zin sprake is van een dienstverband, waardoor de opdrachtgever (met terugwerkende kracht) verantwoordelijk is voor loonbelasting en sociale premies.
Veel zzp-intermediairs, die werken met het zogenoemde tussenkomstmodel, denken te kunnen profiteren van de onzekerheid bij opdrachtgevers. Flexmarkt houdt de kansen en bedreigingen die de Wet DBA met zich meebrengt nauwlettend in de gaten.

Artikelen over het onderwerp wet dba

Wet DBA
Hoe zoekt millennial naar een nieuwe baan?

Recruiters benaderen millennials (18 – 35 jarigen) regelmatig en meestal voor een baan in de branche waar ze al werken. Maar een derde van hen zoekt een heel andere functie, in een andere sector. Ook putten zij uit verschillende bronnen.

Wet DBA
Fiscus wijst kwart modelovereenkomsten af

Een magere 8% van de modelovereenkomsten die ondernemers tot 1 augustus aan de fiscus hebben voorgelegd zijn goedgekeurd. 23% van de overeenkomsten werd door de Belastingdienst afgekeurd.

Wet DBA
HeadFirst werkt met goedgekeurd Tussenkomstmodel

Kennisbemiddelaar HeadFirst heeft goedkeuring gekregen op de door haar aan de Belastingdienst voorgelegde overeenkomst (tussenkomstmodel) voor het werken met zzp’ers. Dat betekent dat deze overeenkomst voldoet aan de richtlijnen van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA).

Wet DBA
Wet DBA: 10 tips voor zzp-intermediairs

Sinds 1 mei is het realiteit: de afschaffing van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en de komst van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Voor intermediairs is het dan ook de hoogste tijd om hun procedures voor de inhuur en bemiddeling van zzp’ers onder de loep te nemen.

Wet DBA
‘Schadelijke wet DBA ook nadelig voor intermediairs’

Recruitment-organisatie Michael Page vindt dat de overheid snel corrigerende maatregelen moet nemen om de negatieve gevolgen van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) te beperken. Ook Zelfstandigen Bouw maakt zich zorgen en schrijft staatssecretaris Wiebes in een brandbrief dat de Belastingdienst betere en volledige voorlichting moet geven.

1 3 4 5 6 7 8