Onderwerp: Wet DBA

De Wet DBA staat voor Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie en is de opvolger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR).
Er is veel ophef rondom de Wet DBA omdat voor zzp’ers en opdrachtgevers nog altijd onduidelijk is of ondanks het gebruik van een zogenoemd modelovereenkomst de Belastingdienst niet achteraf alsnog oordeelt dat er in fiscale zin sprake is van een dienstverband, waardoor de opdrachtgever (met terugwerkende kracht) verantwoordelijk is voor loonbelasting en sociale premies.
Veel zzp-intermediairs, die werken met het zogenoemde tussenkomstmodel, denken te kunnen profiteren van de onzekerheid bij opdrachtgevers. Flexmarkt houdt de kansen en bedreigingen die de Wet DBA met zich meebrengt nauwlettend in de gaten.

Artikelen over het onderwerp wet dba

Wet DBA
ABU-modelovereenkomst bemiddeling

Vanaf vandaag staat er nog een modelovereenkomst op de site van de Belastingdienst die zzp-bemiddelaars kunnen gebruiken voor de inhuur van zelfstandigen.

Wet DBA
Gematigde reacties ABU en NBBU op wet DBA

De reacties van ABU en NBBU op de komst van de Wet Deregulering arbeidsrelaties (wet DBA) zijn gematigd. Het werken met modelovereenkomsten biedt ‘nog geen volledige zekerheid’, zo stelt NBBU. De brancheorganisatie werkt daarom aan een keurmerk voor zzp-bemiddelaars.

Wet DBA
VAR verdwijnt per 1 mei

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp’ers zal per 1 mei verdwijnen. Er komt een implementatietermijn voor de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) tot 1 mei 2017.

Wet DBA
Wiebes stelt wet DBA uit

De wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA), die de VAR moet vervangen, zal niet per 1 januari ingaan. Staatssecretaris Wiebes (Financiën) houdt als streefdatum voor de inwerkingtreding 1 april 2016 aan, met een ‘implementatietermijn’ tot 1 januari 2017.

Wet DBA
Brandbrief aan kritische Eerste Kamer over wet DBA

De Eerste Kamer blijft kritisch over wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA). Belangenorganisaties, waaronder de ABU, vrezen dat deze nieuwe wet ‘branches zal ontwrichten’ en hebben daarom een brandbrief naar de Eerste Kamer gestuurd.

1 4 5 6 7 8